All Inclusive@Work

Het doel van dit project is de haalbaarheid en de interesse voor verschillende vormen van telewerken te achterhalen en de mogelijkheden voor een nieuw concept voor telecentra te onderzoeken.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Het doel van dit project is de haalbaarheid en de interesse voor verschillende vormen van telewerken te achterhalen en de mogelijkheden voor een nieuw concept voor telecentra te onderzoeken.

Deze centra groeperen werknemers (telewerkers) van verschillende bedrijven tijdens (een deel van) hun werkuren in dezelfde professionele omgeving, die zich dicht bij hen thuis bevindt. Dat bespaart niet alleen veel reistijd van en naar het werk. Het maakt de stap naar werk gemakkelijker, omdat werken ‘meer haalbaar’ wordt, vooral voor vrouwen. Door het aanbieden van extra diensten stimuleren deze telecentra stimuleren ook een gezondere balans tussen thuis en werk.

Verder worden ook extra inspanningen gedaan om de sociale interactie tussen werknemers onderling en tussen de werknemers en de plaatselijke gemeenschap te verhogen. Een van de belangrijke doelstellingen van deze telecentra is immers de communicatie tussen telewerkers en lokale organisaties en handelaars te bevorderen. Enerzijds worden lokale bedrijven gecontacteerd met de vraag samen te werken met de telewerkers door hen bepaalde diensten aan te bieden. Anderzijds krijgen non-profit organisaties op deze manier de kans om de know-how in deze telecentra aan te wenden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld websites bouwen en (bv. ICT-)cursussen aan vrouwen aanbieden.

Werkwijze

Het vertrekpunt was een ‘ideaal concept’ om bepaalde elementen te onderzoeken:

 • Aan welke problemen en valkuilen kan men zich verwachten wanneer we het hebben over telewerk en telecentra.
 • Welk soort coaching en training hebben medewerkers van telecentra nodig?
 • Hoe wordt de relatie arbeid en privé beïnvloed? En in geval van een positieve beïnvloeding, hoe kan men dan een bepaald soort telewerken stimuleren?
 • Kan de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt op deze manier verbeterd worden?
 • Het concept van ICT-opleidingen in deze telecentra met vrouwelijke cursisten, met als vraag: kunnen vrouwen aan een job geraken in deze telecentra (of elders), dankzij deze ICT-opleidingen?
 • Verbeterde arbeidsmarktvooruitzichten voor vrouwen wonende in de lokale gemeenschap (ook vrouwelijke ondernemers).
 • Beïnvloedt het telewerken carrièremogelijkheden op een negatieve manier?

Producten

Dit Europees project heeft een tweeledig doel.

Enerzijds geeft een e-survey een duidelijk overzicht van de problemen en valkuilen van het telewerken. Met de resultaten van deze e-survey kunnen de verschillende partners oplossingen bieden, bijvoorbeeld rond de combinatie arbeid en gezin (het doel was na te gaan of telewerken de combinatie arbeid en gezin kan verbeteren).
Anderzijds krijgen vrouwen betere kansen op de arbeidsmarkt: met een atypische manier van werken willen we vrouwen aanmoedigen om terug deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Op deze manier kunnen vrouwen hun competenties uitbouwen, wat uiteindelijk kan leiden tot meer verantwoordelijk in hun functie.

 • Telework in Belgium
 • Telework in Greece
 • Telework in Italy
 • Telework in Ireland
 • Telework in The Netherlands
 • Teleworking @ home or close to home. Results of the e-survey in Flanders, the Netherlands, Italy, Ireland & Greece
 • Omschrijving uitvoerders
 • Universiteit van Antwerpen, Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen (uitvoerder)

Nationale partners

Unizo, ESF Agentschap, Universiteit Antwerpen, Telenet

Internationale partners

E.K.A.T.O (Griekenland), Irish Telework Association (Ierland), Tecfor (Italië), Universiteit Amsterdam(Nederland)

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: