Anders werken: Opleiding en begeleiding naar telewerken

Wat? Opleiding en begeleiding naar telewerken

De dubbele handleiding telewerken in dit pakket ‘Anders Werken’ bestaat uit een handleiding voor managers en eentje voor werknemers (telewerkers). Met deze handleidingen wil men beide doelgroepen op weg helpen om op een doordachte manier te starten met telewerk. Zij stelden een opleidingsprogramma op voor werkgevers en werknemers die telewerk in de praktijk willen brengen. 

Hoe? Deskundige antwoorden op courante telewerkvragen

Telewerk is en blijft maatwerk. Deze opleiding in de vorm van een dubbele handleiding is een bron van praktische informatie met voorbeeldcases en tips voor al wie op een formele en succesvolle manier wil telewerken. Dat telewerk een multidisciplinaire aanpak vergt, weerspiegelt Anders Werken doordat het de diverse domeinen behandelt waarmee men rekening houdt bij de invoering van telewerken in een organisatie.

Zo behandelt de opleiding voor managers de diverse vormen van telewerk en de opstartstrategieën, het benodigde verandermanagement en andere managementvereisten, evenals het leidinggeven en motiveren van telewerkers en een paar bruikbare managementmethodes. Op een meer technisch niveau behandelt deze tool de ict-mogelijkheden en schetst het cases van telewerkende bedrijven en instellingen.

De opleiding voor telewerkers behelst het profiel en het perspectief van de thuiswerker zowel als zijn benodigde infrastructuur. Daarnaast staan er meerdere getuigenissen van telewerkers beschreven. In de bijlagen treft de gebruiker een nuttige literatuurlijst en een webografie aan.

Voor wie? De invoerders en de uitvoerders van telewerk

Essentieel voor deze handleiding is dat hij opleidingen voor beide doelgroepen bundelt: een voor de (hr-)managers die telewerken willen invoeren, en eentje voor de mogelijke telewerkers in hun organisaties.

Achtergrond: Europees project

Het project Anders Werken vond plaats in het kader van de activiteiten voor Zwaartepunt 5 bij het Vlaams Agentschap van het Europees Sociaal Fonds in de periode 2000-2006. Het wou werknemers en werkgevers terdege informeren over telewerken en diende om de twee opleidingspakketten uit te werken, die de nodige informatie verschaffen om op een goed voorbereide manier aan telewerken te beginnen.

Auteurs en contacten

Het Centrum voor Zelfstandig Ondernemende Vrouwen van markant vzw (Cezov), het Nationaal Instituut voor Tele-Thuiswerkers en Opleidingen vzw (Nito vzw) en prof. dr. Michel Walrave van de Universiteit Antwerpen dokterden de opleidingsprogramma’s uit en voerden de proefprojecten uit.

Voor meer info:

markant vzw-Cezov - Spastraat 8/2 - 1000 Brussel - Tel: 02 286 93 30
Cezov@markantvzw.be
Nito vzw - Mechelsesteenweg 333 - 1933 Sterrebeek - info@nito.be

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33