Beeldvorming van Arbeid

Doelgroep: Werkende vrouwen & mannen

Dit project besteedt aandacht aan de wijze waarop werkende vrouwen en mannen op televisie in beeld worden gebracht en de wijze waarop in de media over arbeid wordt gesproken.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Beeldvorming van Arbeid onderzoekt op welke manier nieuwsuitzendingen, actualiteitsrubrieken en talkshows op Vlaamse zenders het onderwerp 'arbeid' behandelen. Daarnaast ligt de focus van dit project op hoe 'arbeid' van vrouwen en mannen in reclames en Vlaamse soapseries wordt voorgesteld. Kortom: een speurtocht naar algemene opvattingen, beeldvorming, gestroomlijnde percepties en tegenstrijdigheden...

Bovendien wordt de vraag gesteld in welke mate 'arbeid' een thema is, naast de verhitte discussies over het generatiepact. Wie wordt aan het woord gelaten over arbeid? Welke beroepen worden getoond? Komen werkende mannen en vrouwen letterlijk en figuurlijk in beeld?...

Dit project wil de discussie over de maatschappelijke waarde van arbeid bevorderen door (e-)publicaties: website, onderzoeksrapporten, boeken, brochures en presentaties op (internationale) conferenties. Naast die (e-)publicaties worden de vaststellingen ook doorgegeven aan mediamakers en beleidsvoerders.

Werkwijze

Dit project startte met een literatuurstudie over volgende thema's:

 • gender en arbeid;
 • beeldvorming: arbeid en media, arbeidsethos & meritocratie;
 • arbeidsmotivatie;
 • 'meaning of work';
 • diversiteit(sbeleid) en arbeid;
 • gelijkekansen(beleid) en arbeid.

Van onderstaande programma’s werd de inhoud geanalyseerd vanuit het oogpunt van gender:

 • VRT: Het journaal (avond); Ter Zake; Morgen beter; De zevende dag; Frontlijn; Thuis.
 • VTM: Het nieuws (avond); Polspoel en Desmet; Recht van antwoord.
 • Sample van de reclame uitgezonden op Vlaamse zenders in de periode 2006-2007

Ook eerder uitgevoerde empirische studies worden bij dit onderzoek gebruikt.

De problematiek, de context, het onderzoeksopzet en de resultaten worden geschetst in het onderzoeksrapport. Over reclame en televisieprogramma's zal afzonderlijk gerapporteerd worden. Daarnaast volgen er publicaties, die bestemd zijn voor een breder publiek.

Naast de uitgebreide rapportages zullen ook aanbevelingen gedaan worden voor beleidsvoerders en programmamakers.

Product(en)

 • www.arbeidinbeeld.be (niet meer raadpleegbaar): achtergrondinformatie over beeldvorming, arbeid en reclame, literatuurlijst over de problematiek, informatie over het project en interessante casestudies.
 • Zien werken V/M. Beeldvorming van Arbeid in Informatieve Programma's op Televisie, door Magda Michielsens.
 • Werken met Passie. Topvrouwen over hun loopbaan, door Magda Michielsens.
 • Seksistische reclame. Dromen van een betere wereld voor M/V met talent, door Corine Van Hellemont.

Omschrijving uitvoerders

Rosa – Documentatiecentrum, Bibliotheek en Archief voor Gelijke Kansen, Feminisme en Vrouwenstudies (promotor)

MOH, M. Michielsens OnderzoeksHuis (onderzoek)

Zorra - Watchdog voor beeldvorming van vrouwen en mannen in de media (partner)

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: