Beleidskader

Het Europees Globalisatiefonds valt buiten het meerjarig financieel kader van de Europese Commissie en heeft bijgevolg geen beleidslijnen vergelijkbaar met de prioriteiten van het ESF of een vast vooropgesteld budget.

Andere Europese beleidsdomeinen beschikken over een hoeveelheid middelen die ze tijdens de beleidsperiode kunnen inzetten om hun doelstellingen te behalen. Omdat het Europees Globalisatiefonds buiten het meerjarig financieel kader valt en enkel acties onderneemt die zeer specifiek gericht zijn op werknemers, is de verdeling van middelen niet te vergelijken met een structuurfonds zoals ESF. 

Het EGF maakt gebruik van de onderbenutting bij de andere beleidsdomeinen. Het zijn die ‘restmiddelen’ die het fonds kan inzetten om werklozen ten gevolge van een economische crisis of globalisatie opnieuw op de arbeidsmarkt te krijgen.