Casanova

Casanova is een kwalitatief onderzoek naar de visie en houding van jonge vaders, allochtonen en jongeren tegenover de taakverdeling in het gezin en in het huishouden. De promotor zoekt uit of het 'casa nova', het nieuwe huishouden, mogelijk is en of het al bestaat.

Het onderzoek bestaat uit drie reeksen gesprekken (individueel, focusgroepen, en een debat) en leidt tot een Casanova Witboek met resultaten en adviezen. Dit project wil deel uitmaken van een groter geheel met als doel bewustmaking rond rollenpatronen en taakverdeling tussen mannen en vrouwen doorheen verschillende generaties en doelgroepen.

Werkwijze

De promotor werkte vooral met focusgroepen van jonge vaders, allochtonen en jongeren. Op basis van hun bevindingen is een witboek en een populaire publicatie, namelijk de “GPS voor het nieuwe huishouden”, ontwikkeld. Van dit boekje zijn 15.000 exemplaren verspreid.

Product(en)

  • GPS voor het nieuwe huishouden (brochure)
  • De dagdagelijkse puzzel van arbeid en gezin gezien door de ogen van de kinderen (presentatie door S. Vandewaerde)
  • Casa nova. Het nieuwe huishouden. Verslag over het ondezoeksproject in het kader van MV/United

De producten kunnen geraadpleegd worden in de productotheek van ESF-Vlaanderen.

SEIN is een instituut van de Universiteit Hasselt voor fundamenteel en toegepast onderzoek rond diversiteit, (on)gelijkheid en inclusie.
Amazone vzw

Meer info op de website van Amazone - Casa nova.

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33