Deuce

DEUCE wil de overheid sensibiliseren, maar ook de sociale partners, de sectoren en, niet te vergeten, ook de vrouwen zelf. Het is daarbij de bedoeling dat vrouwen zowel horizontaal als verticaal vlotter zouden instromen.Samen met de Vlaamse en Europese partners heeft DEUCE een inventaris opgesteld van de reeds bestaande onderzoeksresultaten over loonongelijkheid van vrouwen, met oog voor resultaten en hiaten.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

DEUCE wil de overheid sensibiliseren, maar ook de sociale partners, de sectoren en, niet te vergeten, ook de vrouwen zelf. Het is daarbij de bedoeling dat vrouwen zowel horizontaal als verticaal vlotter zouden instromen. Er hebben in het verleden reeds verschillende acties plaatsgevonden om vrouwen te laten instromen in functies en/of sectoren met een betere loonvorming. Er wordt echter zelden nagegaan welke de doorslaggevende elementen zijn om acties te doen slagen en welke acties de meeste kansen van slagen hebben. Het DEUCE-project wou daarom komen tot het aanreiken van oplossingen en het formuleren van aanbevelingen.

Vrouwen werken gemiddeld meer in sectoren met lagere lonen dan mannen. Vrouwen stromen minder vaak door naar hogere functies en topfuncties. En wanneer een vrouw dan toch in een hogere functie terechtkomt, dan verdient ze doorgaans minder dan haar mannelijke collega’s. Vrouwen komen bovendien vaker terecht in functies of beroepen die lager betaald worden. Laaggeschoolde vrouwen hebben vaak minder toegang tot opleiding dan hun mannelijke collega’s.

Werkwijze

Samen met de Vlaamse en Europese partners heeft DEUCE een inventaris opgesteld van de reeds bestaande onderzoeksresultaten over loonongelijkheid van vrouwen, met oog voor resultaten en hiaten. DEUCE wou daarmee de lopende onderzoeken ondersteunen, en waar mogelijk, bijsturen. DEUCE is tevens op zoek gegaan naar goede praktijken. Rapporten, een seminarie, een website, alsook een folder werden gebruikt om het doelpubliek op Vlaams, transnationaal en Europees niveau bewust te maken van het probleem van de loonongelijkheid.

Product(en)

Seminarie
Website
Rapporten van de reeds bestaande onderzoeksresultaten over loonongelijkheid van vrouwen, met oog voor resultaten en hiaten (in het Engels!).

  • Algemeen rapport
  • Rapport Vlaanderen
  • Rapport Nederland
  • Rapport Italië
  • Rapport Zweden
  • Rapport Griekenland
  • Finaal rapport

Omschrijving uitvoerders

ESF-Agentschap Vlaanderen (promotor)

Nationale partners

vzw Amazone is de naam van het centrum dat in '95 werd opgericht als nationaal trefcentrum voor vrouwen en vrouwenorganisaties en dat zich inmiddels heeft ontwikkeld tot "resource"-centrum voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Cevora is een federaal opleidingsfonds dat zowel in Vlaanderen als Wallonië actief is. Hun doel is vorming en tewerkstelling te promoten binnen bedrijven die onder PC 218 ressorteren.                  
                     
SERV is de overleg- en adviesraad van de Vlaamse sociale partners.

De Nederlandstalige Vrouwenraad is een overkoepelende organisatie voor verenigingen die werken aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen, ongeacht leeftijd, afkomst, seksuele voorkeur, overtuiging, …

Internationale partners

E.K.A.TO (Grieks) is een organisatie die instaat voor de bescherming van de rechten en belangen van consumenten. Zij promoten een duidelijke communicatie tussen de overheid, de bedrijven en de consumenten.

Crasform Onlus (Italiaans) organiseert beroepsopleidingen en voorziet gelijke kansen voor vrouwen, met het doel hen te helpen richting arbeidsmarkt.

Universiteit Amsterdam - Amsterdam Institute of Advanced Labour Studies (AIAS) (Nederlands) is een interdisciplinair onderzoeksinstituut dat toegepast wetenschappelijk onderzoek verricht op het terrein van arbeidsvraagstukken. Het instituut verenigt wetenschappers uit verschillende disciplines (sociologie, rechten, economie, psychologie en gezondheid) op het onderwerp arbeid.

The International Training Centre for Women (ITW) (Nederlands) is een onafhankelijke organisatie die wordt geleid door vrouwen. De organisatie is opgericht in 1990 om zich te richten op de behoeften van vrouwen over de hele wereld op gebied van management- en ondernemingstrainingen, ontwikkelen van vaardigheden, consultancy en onderzoek.

Språngbrädan Utvecklingskonsulter (Zweeds) staat al sinds 1995 in voor het opleiden en vormen van vrouwelijke leidersfiguren in de politiek en het bedrijfsleven in de Baltische landen Rusland, Oekraïne, Moldavië, Kazakstan en Kirgizië.

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33