Drive – Op weg naar werkbaar werk

 

Wat?

Gemotiveerde medewerkers (ook in tijden van Corona!). Een positieve dynamiek op de werkvloer. Verbondendheid onder collega's tijdens het telewerken. Leidinggevenden die van wanten weten. Burn-out die geen kans krijgt. Elke organisatie droomt ervan. Maar hoe zo’n werkomgeving in de praktijk brengen? Daarvoor is er nu DRIVE: gratis hr-steun op maat van jouw organisatie, door gespecialiseerde dienstverleners. Zij bieden een klankbord en helpen om in jouw bedrijf concreet aan de slag te gaan. Is jouw organisatie (profit of social-profit) in Vlaanderen gevestigd en telt zij niet meer dan 250 medewerkers? Dien dan nu je aanvraag in bij ESF Vlaanderen!

 

Financiering?

De kost van de dienstverlener wordt gedragen door ESF, in ruil wordt verwacht dat je zelf ook de nodige tijd investeert. Projecten variëren in duur naargelang de aanvraag. Enkel organisaties (zowel profit als social profit) die voldoen aan de Europese kmo-definitie kunnen een project indienen. Grote ondernemingen en overheidsadministraties en – diensten zijn uitgesloten van deelname. Deze opdrachten vallen onder de De minimis-regelgeving. Deze Europese verordening vereist dat de eindbegunstigde in een periode van drie belastingsjaren (het lopende en de 2 voorgaande) nog geen 200.000,00 euro de minimis-steun heeft ontvangen. De drempelbedragen voor de sectoren van transport, visserij en landbouw liggen lager. U vindt deze bedragen terug in de oproepfiche onderaan deze pagina. Bij twijfel kan u ons contacteren.

 

De dienstverleners:

In 2019 deed het ESF een oproep aan dienstverleners in Vlaanderen om zich kandidaat te stellen. Via een raamovereenkomst werden uiteindelijk 4 teams van dienstverleners geselecteerd om de projecten in deze oproep te begeleiden. De geselecteerde dienstverleners zijn:

  • Alert!
  • Edeps
  • Mint Europe
  • Obelisk

Aanvragen worden na een administratieve check automatisch toegewezen aan één van bovenstaande dienstverleners via een beurtrolsysteem. Bedrijven of dienstverleners kunnen hier zelf niet in kiezen.

 

Schrijf je in

Na de eenvoudige aanvraag volgt een intake. Vervolgens maak je samen met de dienstverlener een actieplan op. Elk project is maatwerk en erop gericht een werkomgeving te creëren die motivatie bij de medewerkers stimuleert.

! Momenteel is de oproep (tijdelijk) volzet en werken we met een wachtlijst. Zodra er capaciteit vrij komt, word je in contact gebracht met één van de dienstverleners. 

Schrijf je nu in! (wachtlijst)

 

Andere maatregelen werkbaar werk

Wil je weten welke maatregelen voor Werkbaar Werk er nog zijn? Voor meer info, klik op de maatregelen in het schema hieronder.

Scan Aan de slag
Werkbaarheidscheques KMO-P (Vlaio) en verhoging KMO-P
Drive - Op weg naar werkbaar werk
Leiderschap
Anders organiseren

 

Vragen?

Voor vragen kan u terecht bij drive@vlaanderen.be

Infosessie

Op 14 mei 2020 organiseerde ESF Vlaanderen een infosessie. U kan deze hieronder herbekijken.

 

Bijlagen: