E-gender

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

E-gender wil het genderbewustzijn in de ICT- en multimediasector aanwakkeren. Dit project wil aantonen dat er in deze sector reële jobkansen zijn voor kortgeschoolde vrouwen, die aansluiten op hun vaardigheden en ambities en hen een duurzaam toekomstperspectief kunnen bieden. Daarnaast benadrukt E-Gender dat de opleidingen, die tot deze jobs leiden, genderonafhankelijk en dus vrouwvriendelijk zijn.

Bewustwording van tekort aan vrouwen

De bewustwording van het tekort aan vrouwen in de ICT- sector is een eerste noodzakelijke stap. Binnen het eigen bedrijf moet de werkgever actief zoeken naar jobopportuniteiten voor kortgeschoolde vrouwen. Anderzijds is het mannelijke aura, dat momenteel om de ICT-sector hangt, een remmende factor op vrouwelijke instroom. Ook wil E-Gender vrouwen duidelijk maken dat ICT  helemaal niet saai, wiskundig of mannelijk is.

Reële jobkansen voor kortgeschoolde vrouwen

De ICT-sector kampt met een imagoprobleem. De vooroordelen gaan van “te technisch” over “hoge werkdruk” naar “geen parttime job mogelijk” en “geen sociale interactie”. De E-Gender werkcontexten geven kortgeschoolde vrouwen een duidelijk beeld van wat voor hen de tewerkstellingsmogelijkheden zijn in ICT. Getuigenissen en jobprofielen (op alle niveaus) kunnen geraadpleegd worden.

Sector bewustmaken van vrouwelijke kwaliteiten & jobaanbod daarop afstemmen

Hoogopgeleide professionals voeren vaak ook heel wat taken uit die ook door kortgeschoolden uitgevoerd kunnen worden. Daarenboven wordt in onze netwerkeconomie steeds meer de nadruk gelegd op sociale en communicatieve vaardigheden, typisch vrouwelijke vaardigheden! Door arbeidspakketten anders samen te stellen, kan het prangend personeelstekort aangepakt worden door de inschakeling van  kortgeschoolde vrouwen.

Product(en)

Omschrijving uitvoerders

Vzw E-Lab Vlaanderen boodopleidingscentra, onderwijsinstellingen en bedrijven een platform met het oog op de instroom van bijzondere doelgroepen in de onderbouw van de ICT-sector. 

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33