Europees Globalisatiefonds

Werknemers die werkloos zijn geworden door een economische crisis of een veranderende markt door globalisering kunnen beroep doen op het Europees Globalisatiefonds (EGF). Dat heeft als doel werknemers opnieuw op de arbeidsmarkt te krijgen en te houden.

EGF in de EU

Het herintegreren van werklozen is volgens de Europese Unie van cruciaal belang om de arbeidsmarkt te stabiliseren. De markt mag niet afhankelijk zijn van een veranderende economie of van veranderingen ten gevolge van globalisering. Daarom is het investeren in een korte, maar individuele ondersteuning van werknemers van groot belang zodat deze kunnen omscholen en opnieuw aan de slag gaan kunnen gaan of blijven.

De arbeidsmarkt kan nooit volledig onafhankelijk zijn van de economische- of financiële golven in de EU. Toch is het belangrijk om de medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen potentiële veranderingen en een domino-effect te vermijden.

Subsidies

De steun die het EGF voorziet is eenmalig en specifiek gericht op individuele werknemers. Concreet bekostigt het Europees Globalisatiefonds dus opleidingen en trainingen, herscholingen,   outplacement, begeleiding bij de opstart van een eigen zaak, opvolging in de zoektocht naar nieuw werk, enz.

Het EGF voorziet maximaal 50% van de kosten om werknemers te herintegreren op de arbeidsmarkt. De overige kosten worden gedekt door nationale, regionale of private middelen.

Aanvullende steun

Steun vanuit het Globalisatiefonds is steeds additioneel: het vormt een aanvulling op acties van de lidstaten op nationaal, regionaal en lokaal niveau en van maatregelen die bedrijven op grond van de nationale wetgeving of collectieve arbeidsovereenkomsten nemen. Daarom moet er eerst een sociaal akkoord zijn bereikt vooraleer tot een aanvraag bij het EGF kan worden overgegaan

Het Europees Globalisatiefonds keurde al drie Vlaamse projecten goed.

EGF valt onder de bevoegdheid van de federaal minister van werk.

 

Contactpersoon: 

Eveline Vernest

Eveline Vernest
T:
0499 42 00 49