ESF-Ambassadeurs 2015

De ESF-ambassadeurs van 2015 zijn:

  • "Leren werkt!" van Consortium L4-Volwassenenonderwijs leuven
  • ''ISO-AO" van Universiteit Antwerpen in samenwerking met ABVV, ACV en ACLVB
  • ''Café Herman. A good great place in town/Café Herman. Een prettige stad vol diversiteit" van ViaVia Tourism Academy in samenwerking met Dienst Economie van Stad Mechelen

Leren werkt! (Innovatieproject)

van Consortium L4-Volwassenenonderwijs Leuven

Laaggeschoolden zijn een bijzonder kwetsbare groep in onze beroepsbevolking. Bijna één op twee werkzoekenden heeft geen diploma secundair onderwijs op zak en loopt een hoger risico op (langdurige) werkloosheid dan midden- of hooggeschoolden. Via het project ‘Leren Werkt!’ leren werkzoekenden op één jaar tijd een (knelpunt)beroep aan én behalen zij hun diploma secundair onderwijs.  Om deze unieke en innoverende leertrajecten te doen slagen, hebben L4-Volwassenenonderwijs, VDAB, centra voor Volwassenenonderwijs en het Centrum voor Basiseducatie in het arrondissement Leuven de handen in elkaar geslagen.

Leren Werkt! heeft ondertussen als pilootproject de weg geëffend voor een structurele verandering in het aanbod van OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT) in Vlaanderen.

ContactgegevensEline Vanleeuw

Meer informatie over het bijhorende ESF-project vind je hier.

ISO-AO (voluit: Innovatief Sociaal Overleg over ArbeidsOrganisatie) (Innovatieproject)

van Universiteit Antwerpen in samenwerking met ABVV, ACV en ACVLB

Het sociaal overleg rond nieuwe vormen van arbeidsorganisatie loopt mank. Vakbonden vragen om meer expertise én meer ruimte om een werking op te bouwen rond dit thema. Zij hebben nood aan een ondersteuningsinstrument voor syncicale dienstverleners. Aan de hand van dit instrument krijgen de dienstverleners meer feeling met de nieuwe vormen van arbeidsorganisatie. Zo kunnen zij werknemersvertegenwoordigers beter ondersteunen in de confrontatie met deze problematiek in hun bedrijf. Op die manier kan het sociaal overleg over arbeidsorganisatie in de toekomst vlotter verlopen. De weg naar innovatief sociaal overleg voor kwaliteitsvolle arbeidsorganisaties is hiermee ook ingeslagen.

Contactgegevens: Dominique Kiekens
Meer informatie over het bijhorende ESF-project vind je hier.

Café Herman. A Great Good Place in Town’/‘Café Herman. Een prettige stad vol diversiteit’ (transnationaal project)

van ViaVia Tourism Academy in samenwerking met de Stad Mechelen

Voor heel wat etnische ondernemers is het niet zo makkelijk om hun weg te vinden in het stedelijk economisch weefsel. Dit project zet deze kleine ondernemers op weg om de juiste diensten te vinden die hun zaak of buurtwinkel kunnen ondersteunen voor meer stabiliteit en een betere integratie in het stedelijk economisch weefsel, om duurzaam te groeien. Traditioneel werden zij geadviseerd door stedelijke dienstverleners en KMO-adviseurs, die echter van aan de zijlijn als buitenstaanders adviezen verleenden. Café Herman personaliseert deze dienstverlening, en investeert in relatievorming. Mechelen is de pilootstad voor dit ESF-project. Via winkelbezoeken bouwt een medewerker van de dienst economie een vertrouwensband op met 100 etnische kleinhandelszaken. Ondertussen blijkt dat twee derde van de betrokken handelaars openstaat voor samenwerking. En dat loont: hangende zaken en vergunning worden geregeld, winkeliers nemen deel aan braderijen, delen hun herkomstverhaal met studenten van de hogeschool Thomas More etc. Maar wat echt telt is dat multiculturele handelaars en hun familie het gevoel krijgen erbij te horen in hun nieuwe thuisstad. Café Herman geeft immers erkenning aan deze handelaars, detecteert problemen en doorbreekt stereotypen.

Café Herman heeft ook een transnationale dimensie met partners in Polen en Zuid-Italië waar de actieve bevolking vertrekt. De paradox tussen instroom van laaggeschoolde migranten in Vlaanderen, en leegloop in achtergestelde Europese regio’s, stimuleert het out-of-the-box denken.

Contactgegevens: Dorien De Troy