Eurekas

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Het project Eurekas wil leerlingen, en dan vooral meisjes, meer plezier doen beleven aan wetenschappelijke en technische vakken en ze op die manier proberen warm maken voor een wetenschappelijk of technisch beroep.

Eurekas nodigde groepen leerlingen uit het secundair onderwijs uit om aan een wedstrijd deel te nemen. Hiertoe werden in de spelregels ‘vrouwelijke voorwaarden’ gesteld, met name:

  • elk team moet uit 4 à 6 jongeren bestaan (tussen 12 en 18 jaar), waarvan minstens de helft meisjes;
  • elk team moet door een meisje geleid worden;
  • elk team krijgt een ‘wetenschapsmeter’. ‘Wetenschapsmeters’ kwamen uit diverse groepen: vrouwelijke personeelsleden van bedrijven, hogescholen of universiteiten, studentes in het hoger onderwijs, enzovoort. Deze meters ondersteunden via e-mail de leidinggevende meisjes.

Leerlingen zetten, met hulp van een leerkracht, een wetenschappelijk experiment of proefopstelling op. Een natuurkundige wet of een wetenschappelijk of theoretisch begrip moest aanschouwelijk voorgesteld worden. 

Na afloop diende een bouwplan, handleiding en een kort verslag over het verloop en de samenwerking ingestuurd te worden via een interactieve website. Op die manier streden de leerlingen mee voor een Eurekas-award. De uitreiking van deze awards vormde het einde en tevens het hoogtepunt van dit project.

Product(en)

Het didactisch pakket voor leerkrachten met theoretische beschouwingen & praktische tips met betrekking tot projectwerk.

Omschrijving uitvoerders

Thomas More Kempen ontwikkelde dit product.

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33