Outreach & Activering: Sessie Impactevaluatie - Soft Outcomes & Empowerment

Opgelet: deze sessie is enkel toegankelijk voor projectmedewerkers die actief zijn binnen een project van de oproepen "Outreach & Activering"!

Met de oproep Outreach & Activering proberen we heel wat verschillende doelgroepen te bereiken.
Door deelnemers te ondersteunen in een traject richting werk hopen we de afstand tot de arbeidsmarkt voor hen te verkleinen. Kenmerkend voor een aantal doelgroepen is echter dat de afstand tot de arbeidsmarkt relatief groot is zodat het einddoel van stabiele tewerkstelling niet of moeilijk haalbaar is. Dit betekent natuurlijk niet dat de afstand tot de arbeidsmarkt niet verkleind wordt binnen de trajecten.

Traditioneel worden oproepen beoordeeld op basis van de mate waarin ze tot tewerkstelling leiden. Hierdoor blijft echter heel wat van de vooruitgang die gemaakt is onzichtbaar en dreigen we een vertekend beeld te krijgen van de positieve effecten van de acties die jullie uitvoeren binnen deze oproep.

Om aan deze tekortkoming tegemoet te komen willen we graag een duidelijker beeld krijgen van de soft outcomes die de deelnemers behalen. Concreet willen we nagaan in welke mate de oproep bijdraagt tot de empowerment van deelnemers.

Om deze vooruitgang in kaart te brengen willen we graag een beroep doen op jullie.
Daarom willen we jullie vragen om deel te nemen aan een vrijblijvende sessie rond empowerment en hoe we dit willen meten.

Op Woensdag 27 Januari om 10:00
Vertellen wij jullie graag wat meer over concrete meetopzet en hoe jullie hier met en voor je deelnemers aan kunnen participeren!

We hebben voor jullie op de agenda:

Jan Depauw van KDG komt ons wat meer vertellen over de Meetschaal Psychologisch Empowerment
die hij mee ontwikkelde met het Vlaams Armoedesteunpunt, een samenwerkingsverband van UA, KU Leuven, KdG-Hogeschool en UGent. 

Samen met Jan bekijken we met jullie:

Van waar komt deze?
Wat is het belang van dergelijke meting?
Hoe kan dit instrument constructief ingezet worden door jou als begeleider met én voor je deelnemers?

Hoe kunnen we dit opzetten in samenwerking met ESF?
Hoe gaat ESF en WSE met deze data aan de slag in functie van impactevaluatie?

Zin om mee te doen of gewoon eens te komen luisteren?
Schrijf je dan nu alvast in via deze link!

De dag voordien bezorgen we jullie de nodige info om deel te nemen aan deze sessie via MS Teams.

 

Graag tot dan,

ESF - Team Outreach & Activering

 
Start -en einddatum: 
27 januari 2021
10:00 tot 12:00
Inschrijven tot: 
dinsdag, 26 januari, 2021 - 15:00