Expose

Om de creativiteit, ondernemingszin en genderbewustzijn van 12-jarigen aan te wakkeren, werkte het Expose-project het ludieke theaterstuk Sossissi Pepperoni uit. Een nabespreking over het m/v-thema, zorgde ervoor dat de boodschap goed kon doordringen. Een folder en een tweedaagse Tattoe-ondernemersklas zetten het project nog extra kracht bij.

Doelstellingen

Als je het m/v-onevenwicht in het werkveld wil wijzigen, moet je mensen al op jonge leeftijd sensibiliseren (zie Prise-project). Uit die overtuiging groeide het Expose-project.

Expose wil...

  • de creativiteit & ondernemingszin van 12-jarigen aanwakkeren;
  • meisjes en jongens duidelijk maken dat…

    o mannen en vrouwen elkaar aanvullen
    o een samenwerking tussen mannen en vrouwen tot de beste resultaten leidt
    o alle beroepen openstaan voor vrouwen én mannen;

  • meisjes én jongens ervan overtuigen dat ook meisjes uitstekende leiders zijn.

Dit project is bewust op een ludieke, niet-schoolse manier aangepakt. Via het theaterstuk Sossissi Pepperoni wordt de boodschap overgebracht. Na de voorstelling volgt een nabespreking over het m/v-thema, zodat de boodschap goed kan doordringen. Nadien kan je als leerkracht het onderwerp de rest van het schooljaar onder de aandacht houden.

Naast het theaterstuk ontwikkelde Expose de Tattoe-ondernemersklas. De ondernemersklas voegde aan hogervermelde doelstellingen nog twee doelen toe:

  • technologie spelenderwijs integreren in het leven van jonge kinderen, zodat hun belangstelling ervoor opgewekt wordt;
  • meisjes en jongens hun talenten laten ontdekken, zodat zij zelf keuzes kunnen maken voor hun toekomst.

Werkwijze

  • Sensibilisering via de Expose-folder.
  • Theatervoorstelling in scholen of theaterzalen, voor leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar basisonderwijs. Daaraan is een grondige nabespreking gekoppeld, opgebouwd rond ‘de vier D’s’: Dromen, Durven, Doen en Doorzetten.
  • Sensibilisering van het bedrijfsleven, om de kloof tussen onderwijs en onderneming te verkleinen.
  • Tweedaagse Tattoe-ondernemersklas, waarvoor werd samengewerkt met het bedrijfsleven en het hoger onderwijs.

Product(en)

Dvd Theaterstuk 'Sossissi Pepperoni'

Uitvoerder

Voka vertegenwoordigt de werkgevers. Zij hebben dus er alle belang bij om jongeren degelijk voor te bereiden op hun toekomstige werkcarrière.

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33