Gebruik gender in je beeld

Gebruik je beeld voor advertenties, vacatures, communicatie- of reclamedoeleinden? Geef de lezers dan de juiste indruk door rekening te houden met gender en een juist beeld te scheppen.

Laat de clichés even voor wat ze zijn en communiceer eerlijk, duidelijk en respectvol. Vrouwen zijn belangrijk in de keuzes voor allerlei producten en verdienen dus ook vanuit een puur zakelijk perspectief de nodige - en niet stereotype - aandacht.

Hieronder volgen checklistgewijs enkele aandachtpunten rond genderneutraliteit.

  • De rolverdeling is belangrijk. Wil je burgers, werknemers, studenten, … in beeld brengen, let er dan op dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn.
  • Werden de rollen evenwichtig onder mannen en vrouwen van uiteenlopende origine verdeeld?
  • Toon mannen en vrouwen van alle leeftijden, afkomst en met of zonder handicap.
  • Stap af van de stereotiepe rolpatronen, zoals de immer onhandige papa of de verleidelijke secretaresse.
  • Worden mannen en vrouwen niet al te zeer ‘gelinkt’ aan bepaalde stereotypen?
  • Wordt een technisch aspect belicht, breng dan ook vrouwen in beeld. Laat, omgekeerd, ook mannen in beeld komen wanneer het over, bijvoorbeeld, verzorging gaat. Zo vermijd je stereotypering.
  • De achtergrondmuziek kan ook stereotyperen. Bijvoorbeeld wanneer je mannen begeleidt met een stevig rocknummer, en vrouwen met een rustiger pianostuk.

Enkele goede voorbeelden:

Het werken zoals het is

Het werken zoals het is wil mannen en vrouwen sensibiliseren en motiveren aan de hand van goede voorbeelden. Deze werden verzameld op video. De doelgroep bestaat uit werkzoekende vrouwen & mannen, trajectbegeleiders en zorgverstrekkers. Lees meer.

Competentiespiegel

In 2004 en 2005 voerde vzw VOKANS het project Competentiespiegel uit. Het doel? De negatieve percepties rond de competenties van kansengroepen teniet doen. Door een portfolio voor kansengroepen te ontwikkelen, konden ze tijdens een sollicitatiegesprek ook uitpakken met hun ‘verscholen’ kwaliteiten. Bekijk hier het promotiefilmpje.