GECO-checklist voor genderbewuste beroepenfilms

Personages

Werden de rollen evenwichtig onder mannen en vrouwen van uiteenlopende origine verdeeld?

Taalgebruik

 • Worden de correcte beroepsnamen gebruikt?
 • Wordt hij/zij correct gebruikt?
 • Wordt gendergeladen taalgebruik geweerd?
 • Hebben de vragen van de interviewer een ‘dwingend’ effect?
 • Is de woordkeuze van de commentaarstem genderneutraal?

Scenario

 • Wordt evenveel aandacht besteed aan de verzorgende, sociale en ondersteunende aspecten van het beroep als aan de technische, fysieke en materiële?
 • Worden mannen en vrouwen niet al te zeer ‘gelinkt’ aan bepaalde aspecten van het beroep?

Montage

 • Heeft de volgorde waarin de personages verschijnen – indien het gaat om een vrouwelijke en een mannelijke werknemer – een stereotyperend effect?
 • Heeft de muziek een stereotyperend effect?
 • Zijn stereotyperende omgevingselementen zoals pin-ups weggehaald?
 • Kunnen mannen én vrouwen van uiteenlopende origine zich in de film herkennen?

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: