Gender

Wat is gender?

Met de term gender bedoelen we de verschillen tussen mannen en vrouwen die niet aangeboren zijn maar sociaal geconstrueerd zijn en verschillen van cultuur tot cultuur.

Een eenvoudig voorbeeldje maakt dit duidelijk. Tenzij de wetenschap dit zou veranderen zijn enkel vrouwen in staat om kinderen op de wereld te zetten. Maar het is de cultuur die eigenlijk maakt dat het vooral de vrouwen zijn die de zorgtaken voor kinderen op zich nemen. En dit heeft natuurlijk ook zijn effecten op hoe vrouwen zich gedragen op de arbeidsmarkt.

Maar wat betekent dan gender binnen ESF?

Binnen ESF-projecten streven we graag naar een evenwichtige benadering van mannen en vrouwen. Om dit te kunnen doen moet men eerst een analyse maken van de eventueel bestaande onevenwichten tussen mannen en vrouwen. Om vervolgens in het project acties te voorzien die de genderbalans binnen de organisatie/project zullen bevorderen. Dit klinkt misschien moeilijk maar een aantal voorbeelden maakt het al heel wat helderder.

Voorbeeld 1

Een promotor met een project rond de herintegratie van hartpatiënten op de arbeidsmarkt ontdekte, na een genderanalyse, dat de problematiek bij mannelijke hartpatiënten anders lag dan deze bij vrouwelijke hartpatiënten. Om een herintegratie zo succesvol mogelijk te maken, diende dus een verschillende werkwijze ontwikkeld te worden voor beide geslachten.

Voorbeeld 2

Een promotor met een opleidingsproject in informatica stelde vast dat vrouwelijke cursisten erg in de minderheid waren. Door bevraging van de doelgroep stelde men vast dat één van de obstakels de folder was die de opleiding voorstelde. Zowel de verwoording van het cursusprogramma (teveel nadruk op het technische) als het beeldmateriaal (enkel mannelijke deelnemers) was duidelijk meer op mannelijke dan op vrouwelijke cursisten gericht.

Klinkt dit toch nog als een boek vol algebra dan kan je altijd hulp vragen. Het ESF-Agentschap biedt ondersteuning aan via de opdrachthouder Gelijke Kansen M/V. Bovendien kan je volgende brochure inzake gendermainstreaming inkijken (linken naar brochure) en bestaat er een website MV-United (www.mv-united.be) die heel wat inspiratie geeft om je project zo gendervriendelijk mogelijk te maken.

Onze opleiding inzake gendermainstreaming helpt je helemaal op weg.