GENDERTIP

Naar aanleiding van de Internationale Mannendag op 19 november heeft ESF-Vlaanderen drie mannen letterlijk in de bloemetjes gezet. Op Twitter (@ESFVlaanderen) en Facebook hebben jullie reeds met de gelukkigen kunnen kennis maken en we geven graag nog eens mee wie er toen gewonnen heeft:

    

  • Francis Peeters van het OCMW Balen in de categorie balans werk-privé.
  • Eric Aegden van Noord-Limburgs Open Atelier in de categorie gender binnen de organisatie.
  • Rudolf Werthen van Finale Events in de categorie gender in het project.

We willen nu van de gelegenheid gebruik maken om wat concrete tools van onze laureaten in de kijker te zetten en vandaag beginnen we met Noord-Limburgs Open Atelier. Deze promotor werkte samen met het expertisecentrum “Art.1. Midden Nederland” een gendertoets uit in het kader van het transnationaal ESF-project 'Werkbaarheid en integratie op streekniveau'.

Met de gendertoets biedt Open Atelier een instrument aan waarmee organisaties een zicht krijgen op diversiteit en dit zowel in hun intern als hun extern organisatiebeleid. De praktische bruikbaarheid van deze toets ligt erin dat de vraagstelling niet enkel helpt om de bestaande situatie in kaart te brengen, maar tevens een aanzet biedt tot analyse en aandacht vraagt voor een plan van aanpak. Om dit actieplan uit te werken, vindt men in de gendertoets reeds tips en verwijzingen die  organisaties kunnen gebruiken om hun gender- en diversiteitsbeleid te versterken. Deze toets vormt dan ook een gefundeerde aanzet om een genderbewust beleid uit te bouwen op de werkvloer!

De genderscan bestaat uit vijf delen en kan in haar geheel uitgevoerd worden, maar ook in onderdelen, naargelang de behoeften.

Ben je geïnspireerd geraakt en wil je zelf met de gendertoets aan de slag dan kan je hem hier terugvinden: 
Als je de gendertoets gebruikt hebt en je wil jouw ervaringen delen, laat het ons gerust weten. We zijn steeds heel nieuwsgierig naar de ervaringen van onze promotoren.

Hieronder vinden jullie nog enkele video's van de winnende mannen:

https://youtu.be/5GtSps28Otg

https://youtu.be/hkhVczKCSQc

https://youtu.be/IBE2D_DxUmw

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33