Gendertips

Duaal leren en gender (gendertip 1 september 2020)

ESF Vlaanderen is op zoek naar mooie voorbeelden inzake duaal leren en gender. Ken jij een goed voorbeeld van school of bedrijf, enthousiaste leerkrachten, mentoren en/of leerlingen of wil je zelf wel getuigen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten en mail naar annemie.roets@vlaanderen.be.

Wil u weten waarvoor we die goede praktijken nodig hebben, lees hier dan verder.

Populatiecheck (gendertip 2 juli 2020)

Velen van jullie zijn ongetwijfeld, na een heel kalme Corona-periode,  weer volop bezig deelnemers/medewerkers aan het rekruteren binnen de organisatie. Bovendien staan er heel wat ESF-oproepen open die de mogelijkheid bieden om kansen te geven aan nieuwe deelnemers binnen een project. Maar is jullie rekrutering van deelnemers/medewerkers zonder onbewuste vooroordelen? Hopelijk helpen de tips in deze populatiecheck jullie op weg om dit te toetsen en eventueel een aantal stappen te ondernemen naar een evenwichtige deelname van iedereen.

Internationale Mannendag 2019

Op 19 november 2019 heeft ESF Vlaanderen 3 mannen in de bloemetjes gezet die actief bezig zijn met gender in hun ESF project. In onze ESF Nieuwsbrief hebben we twee van de producten ook verder onder de aandacht gebracht.

Zo heeft Open Atelier een instrument ontwikkeld dat inzicht geeft over diversiteit in het intern en extern organisatiebeleid. Wil je wat meer informatie over onze actie van Internationale Mannendag en over het instrument van Open Atelier neem dan snel hier een kijkje.

De andere finalist Finale Events is dan weer bezig met de ontwikkeling van een gender gids, die raadpleegbaar zal zijn vanaf begin 2021. Wil je toch al wat duiding over deze gids, bekijk dan zeker deze pagina.

Gender en duaal leren

ESF Vlaanderen heeft een project uitgewerkt inzake gender en duaal leren. Samen met een aantal ESF projecten duaal leren is ESF Vlaanderen aan de slag gegaan om te kijken hoe men nog meer kan nadenken over gender in duaal leren. Want we merken dat de gender problemen die zich voordoen op de arbeidsmarkt ook aanwezig zijn in duaal leren. Na een aantal collectieve sessies over instroom en sensibilisering werd ook individele coaching aangeboden aan een aantal ESF-promotoren. De resultaten van deze individuele coaching werden besproken tijdens een collectieve intervisie op 27 januari 2020 bij Dachser te Willebroek. Tijdens dit intervisiemoment hadden we ook de gerenomeerde professor Wayne Visser uitgenodigd. Een heel korte samenvatting van zijn interventie zie je op dit filmpje

ESF Vlaanderen is momenteel hard aan het werken aan een inspiratiedocument over gender en duaal leren met tips and tricks voor de scholen, sectoren en bedrijven. Dus hou onze website en ESF Nieuwsbrief in het oog!

Gender in Coronatijden

Covid-19 heeft heel wat schade toegbracht aan onze economie en heeft ook reeds zichtbare effecten op de arbeidsmarkt. Maar deze Corona-periode heeft ook zijn impact op gender in de samenleving. Het European Institute on Gender Equality (EIGE) heeft een rapport geschreven over gender en het Coronavirus. Wil je hier meer over weten surf dan zeker naar deze link.

Missie en Visie

ESF Vlaanderen draagt inclusief beleid hoog in het vaandel. Vandaar dat we onze missie en visie hebben aangepast. We vermelden hier het stukje visie rond inclusief beleid, dat eveneens op onze website is terug te vinden:
“Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen ondersteunt gelijke toegang tot, gelijke deelname aan en gelijke behandeling op de arbeidsmarkt van eenieder, met inbegrip van gelijke arbeidsvoorwaarden en loopbaanmogelijkheden. ESF trekt volop de kaart van diversiteit. Het wenst verschillende vormen van ongelijke behandeling en discriminatie - zoals op basis van geslacht, genderidentiteit, etniciteit, herkomst, leeftijd, seksuele oriëntatie en/of andere - tegen te gaan. ESF heeft hierbij aandacht voor het stimuleren van het intersectioneel denken.”

Frequently asked questions over gender

Door de jaren heen werden er heel wat vragen gesteld over gender door onze promotoren en stakeholders. Hoog tijd om een FAQ op te stellen over gender. Deze FAQ heeft ondertussen ook al zijn plaatsje gevonden op onze website maar we zetten onze FAQ ook hier nog eens graag in de kijker.