Hoe gaat men met kennismanagement om in een organisatie?

Men moet een specifieke strategie uitwerken om met kennismanagement om te gaan en de voordelen van kennismanagement te plukken. Belangrijk hierbij is aandacht te besteden aan de ontastbare bronnen van kennis, namelijk de competenties van mensen (want dit is de sleutel voor kennisuitwisseling en aanpassing van kennis naar nieuwe uitdagingen).

De rol van IT is belangrijk voor het verzamelen van informatie (en informatie ter beschikking te stellen in databases). Maar tegelijkertijd is ook aangetoond dat IT niet het verhoopte succes heeft om kennis uit te wisselen en de betrouwbaarheid ervan te garanderen.

De vroegere denkmodellen over kennismanagement zijn niet succesvol geweest want waren vooral aanbodgericht (wat hebben wij aan te bieden aan de buitenwereld). Kennismanagement moet echter ook sterk rekening houden met de vraagzijde: welke kennis moet door ons ter beschikking worden gesteld? En voor welke kennis is er vraag van de buitenwereld?

Meestal maakt men gebruik van reeds verworven kennis. Maar het is even belangrijk om nieuwe kennis te ontwikkelen en dus oog te hebben voor het feit hoe men dit kan bewerkstelligen.

De context waarin men bezig is met kennismanagement is veel complexer geworden. Men moet dus weten in welke context men kennis plaatst. Is deze context vrij eenvoudig en is het enkel de bedoeling om te reproduceren wat men kent dan kan men op een vrij eenvoudige manier kennis managen. Is de context echter complex dan moet men het kennismanagement ook op een andere manier gaan benaderen.

Meestal is kennis een behoorlijk individueel iets en is het niet eenvoudig om deze kennis vast te pinnen. Anderzijds mag men er niet vanuit gaan dat de kennis van een organisatie de som is van de kennis van alle individuen. Organisaties zouden ook een collectieve kennis moeten bezitten.

De belangrijkste reden waarom organisaties meer kennis kunnen hebben dan de kennis die in boeken zit, is de (h)erkenning van het intellectueel kapitaal van mensen en daar ook expliciet aandacht aan te besteden en een plaats geven binnen de organisatie.