ESF-ambassadeurs 2018

Op ons midterm event "ESF Inspireert"' zijn uit 9 finalisten, 3 ambassadeurs gekozen. Hieronder vind je de winnaars: 

 

Ambassadeur Werkbaar Werk: Familiehulp – Project 2020

In dit project onderzocht Familiehulp hoe ze hun werking in de 18 regio's van zodanig konden organiseren dat ze alle talenten die aanwezig zijn bij de medewerkers maximaal kunnen inzetten om een integraal en gentegreerd zorg- en dienstverleningsaanbod voor onze cliënten te realiseren. Ze willen teams samen verantwoordelijkheid geven om -binnen een duidelijk kader en vastgelegde (kwaliteits)verwachtingen- te evolueren naar een zorgmodel waarbij zorgdoelstellingen gerealiseerd worden en de cliënt centraal staat. Ze deden dit op een getrapte manier: eerst zochten ze naar inspiratie, op basis hiervan zetten ze gericht experimenten op om uiteindelijk te beslissen op welke manier ze voor het geheel van alle regio's te werk gaan.

Een greep uit de commentaren van de vakjury:
- De planning en uitvoering van het project in een organisatie van meer dan 12.000 medewerkers, verdeeld over 18 regio’s, was een waar huzarenstukje, temeer omdat men erg participatief te werk ging
- Het beter organiseren van de zorg door een versterkte inzet van het personeel heeft een belangrijke maatschappelijk meerwaarde; de nieuwe organisatievorm stelt de klant  helemaal centraal
- Familiehulp heeft alle troeven om een voorbeeld te zijn voor gelijkaardige innovaties in het personeels- en organisatiebeleid

Meer info.

 

Ambassadeur Arbeidsbemiddeling en sociale inclusie: Stad Gent - A-TIEM

Een Gents team van arbeidscoaches, afkomstig uit diverse organisaties in het Gentse, begeleidt werkzoekende Intra-Europese Migranten, met focus op roma, richting werk, opleiding, toeleiding naar werk. Het team ondersteunt en versterkt elkaar.

Een greep uit de commentaren van de vakjury:
- Sterk partnerschap van Stad Gent met VDAB, Compaan, Groep INTRO, De SLOEP en CAW Oost-Vlaanderen, die elk vanuit hun eigen perspectief een meerwaarde brengen, men werkt op alle levensdomeinen van de doelgroep
- Unieke en aanklampende aanpak van een zeer kwetsbare doelgroep die op weinig plaatsen terecht kan
- Duurzame aanpak, deelnemers die aan het werk zijn kunnen genieten van nazorg
- Het project behaalt heel goede resultaten en kan zeker model staan voor andere steden

Meer info.

 

Ambassadeur Levenslang Leren: VOCVO – Learning Inside Out

In het project Learning Inside Out (LIO) wordt de dienstverlening van Leerwinkel West-Vlaanderen toegankelijk gemaakt voor de gedetineerdenpopulatie in de gevangenissen van Ieper, Ruiselede en Brugge. In nauwe samenwerking met de FOD Justitie zullen Leerwinkel West-Vlaanderen en Vocvo een duurzame en kwaliteitsvolle leerloopbaanbegeleiding voor gedetineerden aanbieden teneinde de aansluiting op de arbeidsmarkt na detentie te verhogen. De leerloopbaanbegeleiding kan bestaan uit het behandelen van informatievragen, het voeren van informatiebemiddelingen en/of het opzetten van begeleidingen met de nodige aandacht voor nazorg. De dienstverlening maakt de brug naar buiten door continuering van de leerloopbaanbegeleiding na detentie te realiseren.

Een greep uit de commentaren van de vakjury:
- Het project geeft een tweede kans aan een doelgroep die vaak vergeten of genegeerd wordt, namelijk  gedetineerden
- Er is een aanpak op maat voorzien voor deze erg diverse doelgroep; die met meerdere problematieken wordt geconfronteerd
- Het project werkt empowerend voor de doelgroep en geeft hoop aan hun familie

- Er zijn al goede resultaten geboekt wat mooie perspectieven opent om de aanpak ook uit te rollen in de andere provincies.

Meer info.