Result based management

Het netwerk Resultbased management is voortgevloeid uit de capacity building groep. Die werd opgericht door de Europese Commissie om zich te buigen over een betere selectie- en projectplanning. Het doel was een beter resultaat te bekomen door alle lidstaten samen te laten werken.

Results based management definieert per programma en project de doelen, welke resultaten het zou moeten behalen en hoe die kunnen worden bereikt. Europa legt methodes op om een bepaald resultaat te bekomen. Het is de taak van het netwerk Results based Management om hierop een voldoende kritische kijk te hebben, de eigen praktijken te toetsen aan vergelijkbare methodes vanuit andere structuurfondsen en organisaties (bv. Europese ontwikkelingssamenwerking, Wereldbank, Verenigde Naties) en deze te bespreken met leidende experten vanuit de hele wereld.

De verworven kennis werd neergeschreven in een publicatie met een zelfevaluatie-instrument dat programmabeheerders in staat stelt om na te gaan in hoeverre hun organisatie reeds resultaatgericht is.

Vanaf 2013 werkt dit netwerk verder op de reeds gelegde fundamenten. De focus verschuift van kennisopbouw –en uitwisseling naar inbedding in de praktijk. Het actieterrein wordt ook uitgebreid naar het verbeteren van de publieke sector in het almgemeen.

Kom alles te weten over het netwerk Results Based Management op de www.coprbm.eu