Copie ondernemerschap

Inclusief ondernemerschap ligt de verschillende ESF-Agentschappen in Europa nauw aan het hart. In de EQUAL periode 2000-2006 ontwikkelde het netwerk COPIE - Community of Practise on Inclusive Entrepreneurship- onder leiding van ESF-Agentschap Vlaanderen de ‘COPIE tool’.

Deze tool biedt regio’ s de mogelijkheid om de stand van zaken te controleren op verschillende subdomeinen rond inclusief ondernemerschap binnen hun eigen regio. Zowel Vlaanderen, Wales als Veneto hanteerden het COPIE-tool. Uit deze toepassing ontstond de nood om meerdere tools te ontwikkelen die regio’s kunnen helpen rond afzonderlijke subdomeinen te werken.

In 2007 besloot de ESF Managing Authority (MA) van Duitsland om samen met elf andere MA’s - waaronder Litouwen, Tsjechië, Wallonië, Spanje en Vlaanderen -  een tweede Community of Practise on Inclusive Entrepreneurship  (COPIE II) op te richten.  Dit netwerk richtte zich op de verschillende subdomeinen van de COPIE tool. Voor elk onderdeel creëerde het netwerk een aparte tool.

Zo werden tools ontwikkeld rond  ondernemend onderwijs, toegang tot financiering, een geïntegreerd ondernemersadvies, de kwaliteit van het advies en het hebben van een coherent beleid rond inclusief ondernemerschap. 

ESF Vlaanderen was als leidinggevende partner vooral actief in de subgroep rond toegang tot financiering. Ook binnen de subgroepen rond ondernemend onderwijs en het hebben van een coherent beleid rond inclusief ondernemerschap speelde Vlaanderen een actieve rol.

In 2012 werd het netwerk COPIE ontbonden.

Meer info over dit netwerk vindt u op volgende website: http://www.cop-ie.eu/