Youth Employment

In 2008 startte het transnationaal netwerk jeugd. Griekenland, Duitsland, Spanje, Italië, Litouwen, Spanje, Zweden en Vlaanderen namen deel. Cyprus nam het voortouw. Het netwerk boog zich over ‘mobiliteit’, ‘ondernemerschap’ en ‘onderwijs en beroepsbegeleiding’. Via verschillende studies en het uitwisselen van goede praktijken en studiebezoeken creëerde het netwerk een “common reference framework” dat een kader biedt voor alle Europese maatregelen rond deze thema’s.

Het netwerk heeft intussen de werkzaamheden beëindigd, maar in 2013 -2014 zal Vlaanderen opnieuw deelnemen aan een Europees netwerk jeugd. De doelstelling van het netwerk is om via transnationale mobiliteit kansarme jongeren te begeleiden naar opleidingen of werk. Om dat te bereiken zal het netwerk verder bouwen op de goede praktijken binnen het Duitse ESF-operationeel programma (voornamelijk het ‘IDA-integration project’) en de kennis die werd opgedaan in vorige netwerken rond transnationale samenwerking en jeugdwerkgelegenheid.

Uit het Europees netwerk rond transnationale samenwerking bleek dat transnationale samenwerking niet kan slagen zonder coördinatie. Daarom zal het nieuwe netwerk jeugd een kader creëren dat de nationale oproepen zal ondersteunen en een gecoördineerde oproep rond jeugdmobiliteit mogelijk maakt.

Meer info over dit netwerk vindt u op volgende website: http://youthemploymentnet.eu/