Innovatie

Het ESF gebruikt innovatie als hefboom voor de dynamiek van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. We zorgen er dan ook voor dat het onderdeel innovatie eigen budgettaire ruimte heeft om vlot doorheen de verschillende thema's te bewegen. Hiermee vermijden we dat de aandacht voor innovatie en de middelen daartoe zouden fragmenteren.

Via de ESF-validering toetst het ESF-Agentschap realisaties van organisaties op hun haalbaarheid, contextuele aanpasbaarheid, kans op transfer en aanvaardbaarheid. Het ESF-Agentschap Vlaanderen centraliseert alle kennis en neemt initiatieven om deze kennis permanent te delen. Dit gebeurt onder andere via haar website, e-zines, product-o-theek en fora in partnerschap met alle relevante beleidsactoren in Vlaanderen.