Sociale innovatie

ESF-programma’s hebben steeds ruimte gemaakt voor het ontwikkelen, introduceren en evalueren van nieuwe arbeidsmarktinstrumenten en aanpakken. Het ESF bouwt innovatie consequent in als hefboom voor de dynamiek van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid.

Om de risico’s beter te beheersen wordt een doorgedreven ondersteuning van het innovatieproces voor de promotoren voorzien.  Het doel is om enerzijds de capaciteit van promotoren om een innovatieproces efficiënt en effectief te doorlopen te verhogen, maar anderzijds ook om trajecten die, ondanks een goed initieel idee, niet zo waardevol blijken te zijn, sneller bij te sturen of stop te zetten.

Het ESF baseert zich voor haar innovatiewerking op de resultaten van het ESF-project “Meer werk maken van innovatie” (2014-2015). Dit project leverde in 2015 een uitgebreide” toolkit” op die gratis beschikbaar is via onze website.

Een internationale conferentie vond hierover plaats op 26-27 October 2016 in Brussel. Alle presentaties kan je hier terugvinden.

Er worden regelmatig nieuwe oproepen opengesteld waarbij middelen beschikbaar worden gesteld om te innoveren (ga naar oproepen: http://esf-vlaanderen.be/project/oproepen  om te zien of er een relevante oproep openstaat).

Literatuurlijst

 

 

Contactpersoon: 

Benedict Wauters

Benedict Wauters
T:
0492 15 82 51