ESF Vlaanderen is partner in een Interreg Project DIALOG (Dialog for Innovation And LOcal Growth)

Dit project heeft als bedoeling: de formulering van een gemeenschappelijke, bruikbare en implementeerbare definitie van sociale dialoog, gericht op de betrokkenheid van burgers en belanghebbenden bij de bepaling en verbetering van innovatief beleid.

Het project wordt getrokken door de Autonome Provincie Trento (Italië). Andere deelnemende organisaties zijn: ESF-Vlaanderen, de afdeling beroepsonderwijs en -opleiding van het Zwisterse Departement Onderwijs, Cultuur en Sport (Ticino, Zwitserland), het Nedersaksisch Ministerie van Federale en Europese Zaken en Regionale Ontwikkeling (Hannover, Duitsland), de Gemeenschapsraad Castilla-La Mancha (Spanje), en de Kamer van Koophandel Vratsa (Bulgarije).
Het DIALOG-project heeft als hoofddoel het verbeteren van de effectiviteit van innovatief beleid voor regionaal concurrentievermogen door het creëren van een netwerk-, onderhandelings- en uitwisselingsmodel dat alle lokale belanghebbenden kan betrekken, niet alleen bij het ontwerp, maar ook in alle stadia van de lokale beleidsimplementaties.
Door identificatie, modellering en verspreiding onder DIALOG-partners van beste praktijken op het gebied van sociale innovatie gericht op het vergroten van de participatie van alle belanghebbenden, zal het project actieplannen definiëren die gericht zijn op het versterken van de rol, vaardigheden en participatiecapaciteit van de sociale partners en burgers bij de definitie en implementatie van investeringen voor innovatie.

ESF Vlaanderen heeft samen met de steun van SERV een klankbordgroep op poten gezet waarin alle sociale partners zetelen. Zij zullen de goede voorbeelden mee uit te dragen tijdens het lopende Interreg-project ‘Dialog’.

Het project wordt gesubsidieerd met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Meer informatie vind je op volgende website: https://www.interregeurope.eu/dialog 

Contactpersoon: 

Caroline Meyers
T:
02 552 83 25