Transnationale projectoproepen

Subsidies over de grenzen heen

Waar vind je financiering voor transnationale projecten in het kader van de arbeidsmarkt?

PROGRESS

WAT is PROGRESS?

Het programma PROGRESS verschaft subsidies voor het beleid en de coördinatie van de EU op de volgende vlakken:

 •  Werkgelegenheid
 • Sociale inclusie en sociale bescherming
 • Werkomstandigheden
 • Anti-discriminatie
 • Gendergelijkheid

WAAR werkt PROGRESS?

Het programma staat open voor projecten in:

 • EU-lidstaten
 • Kandidaat-lidstaten en mogelijke kandidaat-lidstaten
 • Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein

WIE beoogt PROGRESS?

De volgende instanties en organisaties kunnen projecten indienen:

 • Nationale overheden
 • Lokale en regionale overheden
 • Publieke tewerkstellingsdiensten
 • Nationale statistiekinstellingen
 • Gespecialiseerde organen, universiteiten en onderzoeksinstellingen
 • Werknemers- en werkgeversorganisaties en ngo’s

WAAROM promoot Europa PROGRESS?

Met PROGRESS wil Europa het bereiken van de EU-2020-doelstellingen vereenvoudigen. Die stellen voorop dat 75% van de bevolking van 20 tot 64 jaar aan het werk moet zijn. Daarbij formuleert de Europese Unie drie tussentijdse en vijf einddoelstellingen.

Tot WANNEER loopt PROGRESS?

Momenteel loopt er een oproep voor projecten die willen experimenteren met sociaal beleid. De uiterste datum voor indiening is 15 februari 2013.

MEER WETEN over PROGRESS?

 

EEN LEVEN LANG LEREN – EPOS

WAT is EPOS?

EPOS bundelt de Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking. Het Europese Programma ‘Een leven lang leren’ (LifeLong Learning, LLP) schuift voor de werkgelegenheidssector de volgende initiatieven naar voren:

Het Leonardo da Vinci-programma voor beroepsonderwijs en –opleiding

Ondersteuning van:

 • Voorbereidende bezoeken
 • Stages voor jongeren in initiële beroepsopleiding
 • Stages voor werknemers en werkzoekenden
 • Stages voor opleiders, trainers en opleidingsverantwoordelijken
 • Netwerken
 • Transfer van innovatie
 •  Ontwikkelen van innovatie
 • Thematische netwerken
 • Begeleidende maatregelen

Het Gruntvig-programma voor het volwassenonderwijs

Omvat de volgende onderdelen:

 • Voorbereidende bezoeken
 • Bezoeken en uitwisselingen
 • Nascholingsbeurzen
 • Assistentschappen
 • Workshops
 • Leerpartnerschappen
 • Senior Vrijwilligersproject
 • Multilaterale projecten
 • Netwerken
 • Aanvullende maatregelen

WAAR kunnen EPOS-programma’s uitgevoerd worden?

 • In heel Vlaanderen

WAAROM vindt Europa EPOS belangrijk?

EPOS wil de Europese economie slim, duurzaam en inclusief maken.

WIE beoogt het EPOS-programma?

 • Onderwijsinstellingen
 • Volwassenenonderwijs
 • Ngo’s

WANNEER EPOS-projecten indienen?

Voor de meeste oproepen van het Leonardo da Vinci-programma (2013) is de deadline 31 januari 2013, voor partnerschappen is dit 21 februari 2013. Voor stages ligt de deadline 4 weken voor de aanvang van de actie. Voor Gruntvig is de deadline afhankelijk van de actie.

MEER WETEN over EPOS?