Leren en competentieontwikkeling

Wat houdt dit in?

De Europese Raad geeft in zijn richtsnoeren 2015 voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten een helder beeld van de uitdagingen rond levenslang leren. De Raad stelt dat de lidstaten moeten investeren in hun onderwijs en beroepsopleidingen om de vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking te vergroten. Die investeringen moeten ervoor zorgen dat beter wordt geanticipeerd en ingespeeld op de snel veranderende behoeften van de dynamische arbeidsmarkten in een steeds meer digitale economie, in een samenleving gekenmerkt door technologische, ecologische en demografische veranderingen. De lidstaten, zo vervolgt de Raad, moeten zich meer inspannen om iedereen betere toegang te bieden tot kwalitatief hoogwaardig leren gedurende het hele leven, en moeten de strategieën voor actief ouder worden uitvoeren waardoor langer werken mogelijk wordt.

Hoe wil het ESF dit bereiken?

De afdeling ESF probeert dit te bereiken door in haar Operationeel Programma 2014-2020 hiervoor ruimte te voorzien (prioriteit 2 en prioriteit 10iii). Dit heeft als gevolg dat er verschillende oproepen werden gelanceerd rond opleidingen in bedrijven, eerder verworven competenties, innovatieve projecten duaal leren, ...

Eén van de laatste oproepen is SCOPE. Je leest alles over deze oproep op deze detailpagina.

De ESF-afdeling neemt ook deel aan een Europees thematisch netwerk rond levenslang leren waarin Vlaanderen en andere regio’s of lidstaten kennis gaan uitwisselen mbt (beleids)ontwikkelingen rond dit thema. Daarnaast faciliteert de ESF-afdeling ook een themawerking levenslang leren op Vlaams niveau.