Mira

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

MIRA staat voor ‘Mediacampagne rond Interculturaliteit in Relatie tot de Arbeidsmarkt’. De doelstelling van deze campagne is de kansen van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt vergroten.

Uit cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek blijkt namelijk dat allochtone vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. Opleidingsniveau speelt hierin een belangrijke, maar geen determinerende rol. Nationaliteit en geslacht zijn daarin veel bepalender.

Allochtonen worden in de eerste plaats niet op hun competenties en ervaring, maar op hun afkomst beoordeeld, waardoor ze moeilijk aan een job of hogerop geraken. Die discriminatie is vaak het gevolg van vooroordelen en negatieve beeldvorming, veelal gecreëerd door de media. Negatieve beeldvorming over hen is voor allochtonen het grootste obstakel bij het zoeken naar werk en het uitbouwen van een carrière.

Naast discriminatie op vlak van nationaliteit, speelt ook haar geslacht de allochtone vrouw parten. Omwille van het traditioneel rolpatroon mist zij soms de vaak gevraagde flexibiliteit.

Nochtans is het belang van de participatie van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt niet te onderschatten. Deze is cruciaal om de economische zelfstandigheid en de sociale cohesie te bevorderen. Bovendien fungeert arbeidsdeelname als drijfveer tot integratie en burgerzin. Daarom wil MIRA met gerichte acties de kansen van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt verhogen.

Product(en)

Er werden enkele praktische brochures uitgewerkt om de allochtone vrouw te begeleiden in haar zoektocht naar werk, kinderopvang en andere.

Infobrochure "Buitenshuis werken of thuiswerken?"

Deze brochure richt zich op allochtone vrouwen tussen 30 en 50 jaar en begeleidt hen tijdens de zoektocht naar werk. Op een laagdrempelige manier worden thema’s als VDAB, pensioenopbouw, kinderopvang, Nederlands voor anderstaligen, diplomagelijkschakeling,... belicht. Speciaal voor anderstalige nieuwkomers werd de infobrochure vertaald naar het Turks en het Frans.

Brochure "Invest in your future"

Allochtone jongeren stromen dikwijls niet door naar het hoger onderwijs omwille van verkeerd studieadvies, het ontbreken van de nodige steun van de ouders, financiële problemen of demotivatie. Deze brochure tracht, zonder belerend te zijn, die jongeren toch aan te zetten om verder te studeren.

Diversiteitsbrochure "Maatwerk"

Deze brochure bespreekt de good practices van enkele grote Vlaamse bedrijven die diversiteit hoog in het vaandel dragen. Elke case study belicht een belangrijk thema van diversiteit en beschrijft duidelijk hoe het binnen het besproken bedrijf een economische meerwaarde biedt.

Theaterstuk

Als vervolg op het project, werkten een 10-tal cursisten een theaterstuk uit dat veel Vlaamse scholen en culturele centra aandeed. Ook hier was ‘tolerantie en vooroordelen’ het centraal thema, dat verwerkt werd met de nodige dosis humor en drama.

Omschrijving uitvoerders

De Overmolen: http://www.deovermolen.be/

Contactpersoon: 

Annemie Roets

Annemie Roets
T:
02/552 83 33