Subsidies

Aan projecten die in een oproep worden goedgekeurd wordt een deel van de kosten terugbetaald in de vorm van subsidies. De grootte van de subsidies verschilt naargelang van de oproep. Afhankelijk van de Europese staatssteunregels varieert ook de eigen inbreng van de gesubsidieerde organisatie, van een minimaal bedrag tot soms de helft van de totale kosten.