Overheidsopdracht Procesbegeleiding proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars

Deze opdracht voorziet in het opzetten van procesbegeleiding voor de toekomstige proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars die in het kader van AMIF-oproep 507 worden goedgekeurd en op 1 januari 2021 van start gaan. Via de oproep worden 20 proeftuinen beoogd. Het promotorschap van de proeftuinen wordt opgenomen door lokale besturen.

Doelstelling van de procesbegeleiding is de kwaliteit van de proeftuinen te versterken en de kennis- en ervaringsopbouw bij de lokale besturen, (boven)lokale partners en beleidsactoren te maximaliseren. De procesbegeleiding gebeurt via een sterk samenwerkingsverband met o.a. de bovenlokale partners VVSG en Agentschap Integratie en Inburgering.

De opdracht omvat:

  • Het ondersteunen van de lokale proeftuinen, zowel inhoudelijk als methodologisch;
  • Het stimuleren van kennisdeling en het opbouwen en verspreiden van expertise voor de invulling van de vierde pijler inburgering via een Lerend Netwerk.

Voor meer informatie over de opdracht, kan u het bestek raadplegen.

Deadline: 
vrijdag, 18 september, 2020
Programma: 
AMIF
Prioriteit: 
AMIF 2014 - 2020 Integratiemaatregelen
Contactpersonen: 

Lisa Van Hecke

Lisa Van Hecke
T:
0497 912 794

Evelyn Smeyers

Evelyn Smeyers
T:
02 553 08 46

Delphine Ampe

Delphine Ampe
T:
0473 58 27 56