Wie maakt de opleiding(en) van de toekomst?

Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen is het van belang in kaart te brengen welke competenties en competentieveranderingen nodig zijn en hier (met alle nodige partners) de nodig acties voor uit te rollen. Een van de vervolgacties is het herwerken of maken van (nieuwe) opleiding(en) op basis van de resultaten uit de SCOPE competentieprognoses of uit gelijkaardige studies. 

Deze verkenningsronde garandeert geen effectieve toekenning van middelen.

Alle informatie over deze verkenningsronde is te lezen in de verkenningsoproep die u hiernaast kan downloaden. 

INFOSESSIE

Op 24 mei organiseren we een infosessie. Schrijf je in via deze link.

 

Deadline: 
donderdag, 30 juni, 2022
Programma: 
ESF 2014-2020
Contactpersonen: 

Sofie Bogaerts

Sofie Bogaerts
T:
0486 91 15 51

Nikas Goossens

Nikas Goossens
T:
0475 34 26 05

Lotte Verstraeten

Lotte Verstraeten
T:
0471 22 21 28