ESF-Ambassadeurs

Als waardering voor uitmuntende ESF-realisaties erkent het ESF-Agentschap enkele projecten om als gangmaker gedurende één jaar hun innoverend ESF-product kenbaar te maken in Vlaanderen. Het ESF-Agentschap beoogt hiermee twee doelstellingen= excellente Vlaamse ESF-realisaties als dusdanig bekronen en tegelijk de kans op verspreiding, verbreding en eventuele beleidsimplementatie kracht geven. In zijn contacten met het werkveld merkte het ESF-Agentschap dat veel promotoren met prangende vragen blijven zitten: hoe zorgen we ervoor dat een interessant ontwikkeld product bekend raakt bij de juiste beleidsvoorbereiders of beslissing nemers? Hoe kunnen we de kansen op toepassing in het werkveld verhogen? Daarom wil het ESF-Agentschap de ESF-Ambassadeurs en steun in de rug geven en hun ESF-realisaties een groter draagvlak bezorgen in Vlaanderen.