De glazen klif, het zusje van het glazen plafond

Een team Duitse onderzoekers nam de aanstelling van topfuncties bij Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven onder de loep. Ze stelden vast dat bedrijven die zo goed als failliet zijn plots heel veel vrouwen aanstellen in topfuncties. Als een organisatie in slechte papieren zit en de mannelijke leiders geen antwoorden meer vinden op de problemen, krijgen vrouwelijke kandidaten de kans om de boel te redden. Bedrijven willen met een nieuw gezicht de indruk wekken dat alles gaat veranderen. 

Deze plotse promotie van vrouwen is vaak een vergiftigd geschenk, aldus professor Kunze van het onderzoeksteam. De kans bestaat dat ze zich naar de glazen klif laten leiden. Als ze het tij niet kunnen keren, of als ze de opdracht weigeren, kan dat hun carrière blijvende schade berokkenen.

Kunze wijst erop dat bedrijven vaak alleen naar de statistieken kijken, zoals het aantal vrouwen in leidinggevende functies of het aantal vertegenwoordigers van minderheden op de werkvloer. Vrouwen die een topfunctie aangeboden krijgen kunnen best goed doorvragen om te weten te komen of het bedrijf niet alleen aan windowdressing doet om de statistieken op te krikken, maar wel degelijk staat voor een authentiek diversiteits- en inclusiebeleid.

Onderaan kunt u het volledige artikel lezen dat in De Tijd is verschenen.

Het genderteam wenst alle lezers (m/v/x) een gendervriendelijk, inclusief 2022 zonder glazen plafonds of glazen kliffen!