Departement Onderwijs en Vorming lanceert 3 nieuwe oproepen

Het departement Onderwijs en Vorming (DOV) staat als Intermediaire Instantie in voor het beheer en de uitvoering van een deel van de programmamiddelen van het ESF. Binnen deze opdracht organiseren zij de volgende 3 oproepen:

Oproep 537 Aanloopfase – focus vorming, schooljaar 2020-2021

Dit is een oproep tot organisatie van de aanloopfase naar Duaal Leren, met een focus op de vorming. Deze aanloopfase kadert binnen het duaal leren en het huidige stelsel voor leren en werken. De aanloopfase beoogt een versterking van competenties van arbeidsbereide leerlingen, waarbij er gewerkt kan worden aan vaktechnische competenties, loopbaangerichte competenties en arbeidsgerichte competenties van leerlingen, opdat ze later kunnen instappen in de fase arbeidsdeelname of een duaal traject.

Oproep 536 Aanloopfase duaal leren- focus werkervaring

Dit is een oproep tot organisatie van de aanloopfase naar Duaal Leren, met een focus op de werkervaring van jongeren. Deze aanloopfase kadert binnen het duaal leren en het huidige stelsel voor leren en werken. De aanloopfase beoogt een versterking van competenties van arbeidsbereide leerlingen, waarbij er via een concrete werkervaring gewerkt kan worden aan vaktechnische competenties, loopbaangerichte competenties en arbeidsgerichte competenties van leerlingen, opdat ze later kunnen instappen in de fase arbeidsdeelname of een duaal traject.

Oproep 538 IBAL (Intensieve Begeleiding Alternerend Leren)

Dit is een specifieke oproep met betrekking tot ‘Intensieve Begeleiding Alternerend Leren’ (IBAL). Dit is een begeleidingstraject voor arbeidsrijpe en -bereide jongeren binnen het duaal leren en het huidig stelsel voor Leren en Werken , die werken met een opleidings- of arbeidsovereenkomst in het normaal economisch circuit (NEC) maar nog extra begeleiding nodig hebben. Naast jongeren in een tewerkstelling beoogt dit begeleidingstraject eveneens de ondersteuning van jongeren in een fase ‘te oriënteren naar arbeidsdeelname’.

De uiterste indieningsdatum is 14 mei.

Alle info over deze oproepen vindt u op de website van Onderwijs en Vorming