Een week vol inspiratie, contacten met promotoren en feedback

Afgelopen week was een drukke maar interessante week. Op maandag 7/10 startten we met het Sustatool-symposium, waar we ondernemers inspireerden om aan de slag te gaan met een duurzaamheidsbeleid. 

Op donderdag 10/10 gaven we de kick-off van het lerend netwerk rond de oproepen rond arbeidsmarktkrapte. We verwelkomden 160 promotoren die de komende jaren zich volop inzetten om de drempel tussen kwetsbare groepen en de arbeidsmarkt te verlagen. 

Op vrijdag 11/10 brachten we de sectoren samen in het stadion van RSC Anderlecht. Samen met hen willen we de uitdagingen op de arbeidsmarkt kapteren en meenemen in de opmaak van ons volgende operationeel programma.