Eerste jobswitchers aan de slag

Wat als je even kon meedraaien op een andere, prikkelende werkomgeving en zo je competenties en talenten on the job kon aanscherpen zonder je huidige baan en rechten te verliezen? Deze vraag wordt onderzocht in de 8 SWITCH-projecten die sinds begin 2019 lopen.

8 promotoren, met name Blenders, Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen vzw (VBJK), Tabor vzw, Acerta, Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), European UAV-Drone Knowledge Area (EUKA – nu Flanders Make) en Time4Society, gingen de uitdaging aan. Ze zetten in 2019 de nodige voorbereidende stappen om een leeruitwisselingsnetwerk uit te bouwen. Ze bekeken welke concrete leeruitwisselingen mogelijk zijn tussen individuele werknemers van verschillende organisaties en matchten de leerbehoeften van SWITCH-deelnemers aan interessante leerplekken. Daarnaast werkten ze de vereiste juridische en organisatorische voorwaarden uit.

Eind 2019 werd bekeken of de voorbereidende stappen voldoende waren om effectief te mogen uitwisselen in 2020 en alle 8 projecten kregen groen licht. Inmiddels zijn de eerste jobswitchers effectief aan de slag. Zo zijn er uitwisselingen tussen kinderbegeleiders/coördinatoren in de sector van de kinderopvang, intersectorale uitwisselingen rond het werken met drones, uitwisselingen in de logistieke sector, uitwisselingen met een focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen, uitwisselingen tussen non-profit en profit, uitwisselingen op vlak van sociale vaardigheden, uitwisselingen tussen leidinggevenden, … verspreid over heel Vlaanderen.

In de loop van 2020 kunnen binnen deze 8 projecten nog nieuwe uitwisselingen uitgevoerd worden. Wie interesse heeft om als onderneming of werknemer deel te nemen aan een leeruitwisselingstraject, kan steeds contact opnemen met een van de 8 projectpromotoren.

https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/switch-logistiek
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/joko-jobshadowing-de-kin...
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/ervaringsuitwisseling-tu...
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/swish
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/talent-swap
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/switch-kempen
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/sharingtalent
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/acerta-consult

Foto: Kick-off Sharing Talent van Time4Society