Enquête duurzaam ondernemen

Dit onderzoek van Trendhuis wil de verwachtingen, inspanningen en attitudes van grote én kleine bedrijven in België rond duurzaam ondernemen in kaart brengen.

We willen eveneens nagaan hoe duurzaamheid wordt vertaald in concrete actiepunten en hoe u in de toekomst ter zake wil evolueren.

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn niet terug te leiden naar u als individu of bedrijf.

Deze enquête invullen duurt zo'n 10 minuten en kan via deze link.

Alvast dank voor uw medewerking.