ESF geeft meer dan 5 miljoen euro steun aan opleidingsprojecten

Hiermee probeert het agentschap de kloof inzake opleidingsdeelname van werknemers met onze buurlanden te dichten. Doordat bedrijven hun personeel beter opleiden worden ze immers zelf niet alleen concurrentiëler -de productiviteit van hun medewerkers verhoogt immers- maar zorgen ze er ook voor dat hun medewerkers sterker staan op de arbeidsmarkt.

Vooral bij de Vlaamse KMO’s kan er nog meer geïnvesteerd worden in opleidingen. Het stemt het Fonds dan ook tevreden om te zien dat het merendeel van de projecten door KMO’s zijn ingediend. In deze goedgekeurde projecten zullen bedrijven met een subsidie van maximaal 100.000,00 euro vanaf 1 augustus een jaar de mogelijkheid krijgen om hun personeel een brede waaier aan opleidingen te bieden:  van opleidingen rond soft skills tot vaktechnische trainingen.

Benieuwd naar de lijst? Dan kan je deze in bijlage terugvinden.

Bijlagen: 
PDF icon d37_esf_innov.pdf