ESF lanceert oproep Opleidingen Telewerk

Ondernemingen uit de private sector kunnen tot 80.000 euro subsidie aanvragen om opleidingen rond telewerk te organiseren voor hun werknemers, met inbegrip van werknemers in tijdelijke werkloosheid. 

Competenties die in de opleidingen aan bod komen hebben betrekking op digitale vaardigheden, leidinggeven op afstand, werken op afstand zoals bijvoorbeeld efficiënt online vergaderen, zelf-organiserend vermogen en psychisch welbevinden. De ruime scope waarbinnen de opleidingen moeten passen zijn deze 4 clusters van de 21ste-eeuwse vaardigheden: digitale geletterdheid, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden en zelfregulering.

De oproep is een initiatief dat rechtstreeks voortvloeit uit het VESOC-akkoord ‘Alle hens aan dek’, dat  de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering afsloten. Belangrijke punten in dit akkoord zijn  het digitaal faciliteren van opleidingen en het omvormen van werkvloeren met aandacht voor werkbaar werk en telewerk. De subsidies voor opleidingsprojecten zijn afkomstig uit de extra middelen die aan het ESF-programma werden toegevoegd vanuit het Europees herstelfonds REACT-EU. 

De oproep staat open van 15 februari tot en met 30 april 2021. De goedgekeurde projecten kunnen starten op 1 september 2021 en krijgen een maximale looptijd van 15 maanden. Geïnteresseerden kunnen zich bij de projectaanvraag laten bijstaan door medewerkers van de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen.

Lees hier alle informatie over de oproep.