ESF steunt de circulaire economie

Deze maand zijn 20 projecten van start gegaan in de ESF-oproep Circulair Werk(t)! Deze oproep speelt in op de nood om expertise uit te wisselen en krachten te bundelen om de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen.
In een eerste fase moeten de promotoren een netwerk uitbouwen met een goede mix van geëngageerde lokale actoren. Ze schrijven een visie uit over hoe ze meer sociale en circulaire economie in hun regio willen realiseren. Ze stellen een ambitieus actieplan op. 

Na een nieuw beoordelingsmoment worden maximaal 10 projecten toegelaten tot fase 2. De goedgekeurde partnerschappen richten dan een circulaire hub op. Dit is een knooppunt waar alle lokale ondernemingen kunnen aankloppen om samenwerkingen aan te gaan op vlak van circulaire en sociale economie. Op basis van noden die lokaal zijn vastgesteld ontwikkelt de hub nieuwe circulaire diensten en opdrachten die door erkende sociale-economiebedrijven kunnen worden uitgevoerd. De hubs stimuleren eveneens nieuw circulair ondernemerschap met sociale impact. Een permanente opdracht is het verhogen van de bewustwording over circulaire economie bij burgers en bedrijven.
De hubs worden tot eind 2022 gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en Vlaanderen Circulair, samen goed voor 1,6 miljoen euro. Het is de bedoeling dat ze daarna op eigen kracht verder gaan.