ESF stimuleert sociaal ondernemerschap in de EU

In 2011 lanceerde de Europese Commissie (EC) het Social Business Initiative (SBI), een EU-actieplan om een gunstig klimaat te scheppen voor sociaal ondernemerschap. Nu heeft de EC een uitgebreid rapport gepubliceerd over de impact van het SBI en zijn opvolgacties. De algemene conclusie is dat het SBI belangrijke effecten had op de regelgevende en institutionele context van het sociaal ondernemerschap en de sociale economie.

Het SBI gaf sociaal ondernemerschap een grotere visibiliteit en erkenning. Het zorgde ervoor dat sociaal ondernemers gemakkelijker toegang kregen tot publieke en private fondsen. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de belangrijkste Europese hefbomen voor het versterken van sociaal ondernemerschap.

In het hoofdstukje over sensibiliseren en zichtbaarheid wordt de wedstrijd van ESF-ambassadeurs in Vlaanderen genoemd als goede praktijk.

Het volledige Engelstalige rapport vindt u hier.