ESF Vlaanderen experimenteert met leerecosysteem in de Westhoek

De Westhoek heeft een lage participatiegraad in levenslang leren. Nu ook opleidingsverstrekkers vertrekken en fusioneren buiten de regio, biedt de Westhoek aan haar inwoners weinig kansen voor talentontwikkeling en leren. Dit motiveert ESF om hun bestaande oproep rond leerecosystemen in Limburg uit te breiden naar de Westhoek. Leerecosystemen zijn ruime en vernieuwende partnerschappen, waarbij diverse vormen van leren op lokaal niveau met elkaar geconnecteerd worden. Zo krijgt iedere burger vanaf de wieg en doorheen het verdere leven alle kansen om zijn talent te ontwikkelen in een omgeving die aansluit bij zijn leefwereld en leerstijl.

Het Hiva onderzocht, in opdracht van POM West-Vlaanderen een strategie om de situatie in de Westhoek aan te pakken en nieuw leven in te blazen in de volwasseneducatie. Deze studie schuift het satellietenmodel als strategie naar voor. Het uitgangspunt van dit model is dat je samen, in partnerschap, iets kan realiseren wat elke partner afzonderlijk niet kan. Het satellietenmodel vertrekt daarom niet alleen vanuit de leernoden en drempels, maar ook van wat er vandaag al in de regio aanwezig is: infrastructuur, gevestigde organisaties en mensen. Van daaruit leggen ze de puzzel en ontwikkelen ze de best passende oplossing voor de leernoden. Dit model sluit mooi aan bij de doelstelling en uitgangspunten van de leerecosystemen die ESF probeert te realiseren.

We kiezen er daarom voor om de oproep ‘Een leerecosysteem voor Limburg’ open te stellen aan het Westhoekpunt (POM West-Vlaanderen) om samen met ons en lokale stakeholders het satellietenmodel als lokaal leerecosysteem in de praktijk te brengen.

Wat is een leerecosysteem?

Door trends als digitalisering en globalisering is de arbeidsmarkt continu in beweging. Een hoog leervermogen en blijvende leergoesting zijn een vereiste om relevant te blijven. Dit plaatst ons voor de uitdaging om anders te kijken naar ‘leren en talenten’. Dit is nog te vaak uitsluitend gericht op leren in een formele context, zoals in klaslokalen of op de werkvloer. Leerecosystemen worden onder andere door OESO en UNESCO naar voor geschoven als hefbomen om burgers meer goesting te geven om te leren en hun talenten te blijven ontwikkelen. Een lokaal leerecosysteem kan een leercultuur creëren door naast het formele leren, nieuwe vormen van leren aan te bieden buiten, maar wel in connectie met, de school- en werkomgeving.

Een leerecosysteem ondersteunt een leercultuur van jongs af aan. Het leren gebeurt in de dagelijkse realiteit van burgers. We willen daarvoor meer lokale spelers aanspreken die we vandaag minder in verband zouden brengen met leren (lokaal bestuur, ondernemers, organisaties, verenigingen, scholen, sportclubs, welzijnsdiensten,…). De bedoeling is dat ze de handen in elkaar slaan en samen leerkansen creëren.

Interesse? Schrijf je in voor de infosessie!

Alle informatie en details over de oproep vind je in de originele oproepfiche van de oproep Leerecosystemen Limburg.
Op 15 maart van 14u – 16u organiseert POM West-Vlaanderen in samenwerking met ESF Vlaanderen een digitaal infomoment gericht op mogelijke spelers in de Westhoek. We bekijken samen hoe we in de toekomst experimenten en innovatieve lerende praktijken zoals leerecosystemen lokaal kunnen opzetten.

Schrijf je hier in.