Europese call voor integratieprojecten

De Europese Commissie lanceerde op 26 juli een nieuwe AMIF call voor projecten die inzetten op een van volgende 5 prioriteiten:

• Prioriteit 1: Lokale en regionale netwerken voor de integratie van onderdanen van derde landen
• Prioriteit 2: Projecten met derde landen rond legale migratie
• Prioriteit 3: Integratie van onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel
• Prioriteit 4: Zorg voor minderjarige migranten, inclusief niet-begeleide minderjarigen
• Prioriteit 5: Betrokkenheid van diaspora-gemeenschappen bij bewustmaking

Projecten indienen kan tot en met 31 januari 2019!
Meer informatie: https://ec.europa.eu/home-affairs/content/call-proposals-area-integratio...