Geef je feedback over de nieuwe oproep ‘opleidingen in bedrijven en organisaties’

In april zal de afdeling ESF de volledig herwerkte oproep ‘opleidingen in bedrijven en organisaties’  lanceren. Als inhoudelijke focus zullen digitale competenties en sociale vaardigheden worden behouden. Deze worden mogelijks ook uitgebreid met volgende competenties:

  • ’21th century skills’: beslissingen kunnen nemen, kritisch denken, creatief en innovatief gedrag, ondernemerschap en werknemerschap
  • Competenties gericht op de bedrijfsvoering en de sociale dialoog: people management, sociale dialoog, management arbeidsverhoudingen (individueel/collectief, competenties rond verwerking sociaal economische informatie, competenties nodig voor deelname aan overlegfora op ondernemingsniveau, onderhandelen
  • Toekomstgerichte en loopbaangerichte competenties: competenties die noodzakelijk zijn om in te spelen op de uitdagingen van de toekomstige arbeidsmarkt waarbij zowel gefocust wordt op de nodige technische competenties in functie van nieuwe en veranderende beroepen/functies als op (nieuwe) generieke competenties die binnen een brede waaier van beroepen en sectoren relevant zijn

Deze uitbreiding is dus onder voor behoud van jullie feedback. Via deze bevraging peilen we naar onderstaande vragen: 

  1. Vinden jullie een uitbreiding met bovenstaande clusters nuttig en zouden jullie hiervan gebruik maken?
  2. Welke opleidingen binnen jullie project zouden jullie hier onder plaatsen en hoe zouden jullie beargumenteren dat deze binnen één van bovenstaande focussen past?

Wij kijken uit naar jullie feedback, deze enquête wordt afgesloten op vrijdag 16 maart.

Hou de infokanalen van de afdeling ESF in het oog voor de laatste updates rond deze oproep!