Help mee een test te ontwikkelen die meet welk soort job bij u past

Stelt u zichzelf wel eens een van deze vragen:

"Ik heb het gevoel de weg kwijt te zijn in mijn job"

"Maakte ik wel de juiste beroepskeuze?"

"Kom ik in deze job wel het best tot mijn recht?"

"Stel, er komt een nieuw beroep in de toekomst. Zou dat iets voor mij kunnen zijn?"

Iedereen is uniek, met een eigen persoonlijkheid, eigen interesses, ambities, dromen en wensen, maar soms maakt u keuzes die daar niet genoeg rekening mee houden. Dan gaat u op een bepaald moment twijfelen aan uw opleidings- of beroepskeuze. U werd in die keuze misschien beïnvloed door belangrijke mensen in uw omgeving (een leerkracht, een ouder, vrienden...), maar het is mogelijk dat daarbij te weinig rekening werd gehouden met uw eigen persoonlijkheid. Dan krijgt u misschien wel het gevoel dat u niet echt op de juiste plaats zit.

U kunt uzelf hierin nog steeds beter leren kennen en ontdekken of er nog andere keuzes mogelijk zijn, opties waar u misschien nooit aan hebt gedacht. Wilt u weten welk soort beroep(en) u het best zouden passen? Waarin u met uw talenten en interesses beter tot uw recht zou kunnen komen?

Classico, een onderneming uit de kunstsector, werkt in het ESF-project ‘Artlab’ een test uit die u toelaat uzelf te leren kennen in relatie tot een beroep dat u letterlijk op het lijf geschreven staat. De test maakt voor de persoonlijkheidsanalyse gebruik van originele methodes, zoals het blootstellen aan visuele kunstvormen, die een eerlijk emotioneel antwoord moeten uitlokken bij de deelnemer.

De test kreeg de naam ‘EmotionalResponseTool-test’ en zit op dit ogenblik nog in een ontwikkelingsfase. Om de ontwikkeling van de test te bespoedigen zoekt de promotor mensen die aan de test willen deelnemen.

De test vraagt een klein halfuur van uw tijd. Achteraf krijgt u uw resultaat.  Klik op onderstaande link om deel te nemen:

www.therightjob.eu

De test en bijhorende vragenlijst zijn volledig in orde met de privacywetgeving (GDPR). Men wil niet weten wie u bent. Maar misschien wil u dat wél weten...