Herbeleef ons startevenement in vijf hoogtepunten!

De aanvang van een nieuw Europees zevenjarenprogramma konden we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Daarom organiseerden we op donderdag 29 september een groots startevenement, om onze partners mee te nemen in de prioriteiten van het nieuwe programma, onze nieuwe strategie, interne werking en branding. Kon je er niet bij zijn? Niet getreurd. Herbeleef hier ons startevenement in vijf unieke hoogtepunten!

 • Welkom Europa WSE

Wij veranderen van naam! Dat nieuwtje mochten we afgelopen donderdag eindelijk publiek maken. ESF Vlaanderen heet vanaf nu ‘Europa WSE’. Want dat is wie we zijn: een brug tussen Europa en het Departement Werk en Sociale Economie. Benieuwd hoe we tot die naam gekomen zijn en wat daar allemaal aan vooraf is gegaan? Ons afdelingshoofd Benedict Wauters vertelt er graag meer over!

 • Nieuw programma? Nieuwe strategie!

Iedereen kent onze afdeling omwille van de vele oproepen en projecten. Maar eigenlijk ontlenen we ons bestaansrecht aan het verschil dat wordt gemaakt in het leven van vele Vlamingen. Die mensen worden vandaag geconfronteerd met grote uitdagingen, waar we met onze afdeling op strategische wijze op willen inspelen. 

Uit de prioriteiten van het nieuwe programma zijn daarom een aantal strategische werven gedefinieerd. Om de strategische werven om te zetten naar een concrete aanpak, hebben we onze afdeling intern gereorganiseerd, met teams die fulltime worden ingezet op een specifieke werf. Naast traditionele oproepen gaan we bijgevolg meer inzetten op grote partnerschapsprojecten, met meer focus, kritische massa en beleidsmatige impact. We blijven daarbij waken over de transparante en faire werkwijze. 

Met deze ingrepen willen we onze werking vormgeven, vanuit een zicht op de maatschappelijke uitdaging, met sterke ideeën, en samen met al onze partners.

(© Europa WSE)

 • Van lokale partnerschappen over detentie naar goesting

De prioriteiten van het nieuwe Europese programma bepalen de komende zeven jaar hoe wij richting gaan geven aan onze inspanningen. Europa WSE heeft die prioriteiten vertaald in een aantal strategische werven, waarrond specifieke teams gebouwd zijn. 

Tijdens de workshops op het startevenement konden aanwezigen kennismaken met die strategische werven en de manier waarop onze teams er de komende jaren invulling aan zullen geven.

 • Team Lerende organisatie
  • Nieuwe samenwerkingsmodellen binnen DRIVE: onze ervaring
  • Goesting: hoe mensen gemotiveerd aan de slag houden?
 • Team Competentieversterking en levenslang leren in intersectorale partnerschappen
  • Paraat voor de competenties van de toekomst
 • Team Vierde pijler inburgering/Leerecosystemen/SIC/MVO
  • Een terugblik op het transitieprogramma leven, leren en werken in 2050
  • Samenwerken voor verandering
 • Team Inclusief ondernemen en Detentie
  • Inclusieve arbeidsmarkt: wensbeeld of noodzakelijke realiteit?
  • Toekomstverkenning rond netwerkvorming voor hulp- en dienstverlening binnen detentie
 • Team Lokale partnerschappen kwetsbare groepen
  • Een introductie tot systeemdenken
  • Het capacity building-project

Wil je graag te weten komen wat onze expert-collega’s over deze thema’s te zeggen hebben? Je kan de video-opnames van de workshops hier herbekijken.

 

 

(© Europa WSE)

 • Omringd door projecten

Dat we meer dan ooit als een gelijkwaardige partner willen samenwerken met onze stakeholders, probeerden we ook maximaal door te trekken in de organisatie van het evenement zelf. Zo mochten we de aanwezigen ontvangen in de Maakleerplek in Leuven, een ESF-project dat inzet op de verbinding van en samenwerking tussen educatieve-, bedrijfs- en creatieve actoren

Daarnaast werd de catering verzorgd door Filipino Bites, een voormalige deelneemster van het ESF-project Sundry Seeds. Dit project zet in op de versterking van vrouwen en migranten in hun zoektocht naar werk. Dankzij haar deelname aan Sundry Seeds was Joy in staat om haar eigen cateringbedrijf op te richten. Meer info over Filipino Bites vind je hier.

(© Europa WSE)

 • Boodschap van de minister

Vlaams Minister van Werk Jo Brouns kon helaas niet in levende lijve aanwezig zijn, maar sprak de aanwezigen toe via een videoboodschap. Samen met Europa WSE wil hij werk maken van een sterke, inclusieve arbeidsmarkt, waar niet alleen geïnvesteerd wordt in meer mensen aan de slag krijgen, maar ook in mensen aan de slag houden. De leidende thema’s in het nieuwe programma spelen daar allen een rol in, met een centrale plek voor de partnerschappen en verbinding. We trekken resoluut de kaart van intersectorale en lokale partnerschappen, om middelen gericht in te zetten. 

De minister benadrukte dat de uitdagingen op de arbeidsmarkt niet min zijn. Er is nood aan nieuw talent om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. De capaciteiten moeten erkend en gematcht worden aan de juiste werkplek. Want krapte is een kans om mensen te motiveren. En daar wil de minister samen met Europa WSE voor gaan. 

Daarnaast is het ook zaak om de talenten mee te laten evolueren, want transformeren en groeien zijn geen uitzonderingen meer. Daarom moeten we inzetten op opleidingen, duurzame jobs en levenslang leren, richting de ontwikkeling van een Vlaamse leercultuur. Ook daar komt het nieuwe programma aan tegemoet. 

 

Herbekijk hier de volledige videoboodschap van Vlaams Minister van Werk.

(© Europa WSE)