Het Departement Onderwijs en Vorming lanceert 3 nieuwe ESF-projectoproepen voor organisaties.

Het gaat over projecten om leerlingen uit het stelsel voor leren en werken te ondersteunen in de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt.

  • Brugprojecten
  • Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL)
  • Alternerende beroepsopleiding Buitengewoon Secundair Onderwijs OV3 (ABO)

Voor derdenorganisaties: vzw's, gemeentebesturen, OCMW's, maatwerkbedrijven, bedrijven in de lokale diensteneconomie.
Hoe een project indienen? ESF-projecten leren en werken

Uiterste indieningsdatum: 25 mei 2018.