Hoe haalt u het beste rendement uit uw opleidingen?

Als werknemers een opleiding volgen lijkt het logisch dat ze daarna met de nieuw verworven skills aan de slag gaan in hun job. In de praktijk blijkt dit evenwel minder evident te zijn. Dat was een van de opvallendste bevindingen die naar voor kwam in de impactevaluatie van de ESF-oproep Opleidingen in bedrijven. 

Slechts 30% van de trainees blijkt de nieuwe skills ook duurzaam toe te passen op de werkvloer. De evaluatoren gingen op zoek naar oorzaken en identificeerden een aantal mechanismen die bepalen of een trainee al dan niet zijn nieuw aangeleerde vaardigheden daadwerkelijk toepast in zijn job. Het is heel belangrijk dat de trainee zelf het nut van een opleiding ziet en dat de leidingevende belangstelling toont voor de opleiding en de toepassing ervan op de werkvloer. Ook intervisie met collega's na de opleiding is heel nuttig, hier kan men ervaringen uitwisselen en de opgedane kennis verder ontwikkelen. 

In een eerder nieuwsbericht maakten we al melding van deze impactevaluatie. Nu hebben de onderzoekers ook een kort en helder beleidsdocument opgesteld met de voornaamste bevindingen en met een reeks tips, aandachtspunten en aanbevelingen voor organisaties, beleidsmakers en het ESF. U kan de beleidsbrief hieronder bekijken.