Infosessie oproep Lokale Netwerkorganisaties voor Gevangenissen

ESF heeft op 1 maart de oproep Lokale Netwerkorganisaties voor Gevangenissen gelanceerd. Bedoeling is om op lokaal niveau te verkennen hoe men een moderne en wendbare netwerkorganisatie kan uitbouwen met organisaties en stakeholders die actief zijn in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

De rol van promotor is in deze oproep toegewezen aan het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving, dat binnen de Vlaamse overheid bevoegd is voor deze materie. Om het vormen van partnerschappen te faciliteren organiseren we op 25 maart een digitale infosessie voor organisaties die belangstelling hebben voor deze oproep. We zullen er uitleg geven bij de voorziene acties en trachten eerste verkennende stappen te zetten voor lokale netwerkvorming.

Tijdens deze infosessie zal ook een korte toelichting gegeven worden over de flankerende oproep 557 “Bovenlokale Netwerkorganisatie voor Gevangenissen”.

Inschrijven kan via deze link

Beleidskader

De oproep situeert zich in het Vlaamse activeringsbeleid van kwetsbare groepen en draagt bij tot de transversale doelstellingen van het Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2020-2025